Пчелно семействоЗимните месеци, през които природата не предлага храна за пчелното семейство и царят температури, при които пчелите почти не могат да летят, трябва да бъдат преодолени.

Достатъчното количество храна, съобразената с наличното пространство сила на семейството без излишен товар и създаването на необходимата за презимуването температура в зимното кълбо дават възможност пчелните семейства да преживяват без увреждания и най-суровите зими.

Пролетните и летните месеци се използват за осигуряване на храната на пелите. Целта е не само броят на пчелите-работнички да се увеличи от 10 000 до 50 000 или 60 000, но и да се даде на пчелното семейство възможност да оползотвори напълно природните хранителни източници. Презимуването като семейство, като общност, изисква управление на запасите. Това обаче не се постига при нарастването на съобществото до летния размер. Пчелите-работнички, всяка от които като отделно насекомо работи буквално до смъртта си, също изискват допълнителни попълнения на мястото на умрелите. Така едно пчелно семейство, което съществува при нормални условия, трябва да отглежда годишно от 200 000 до 250 000 пчели-работнички. Друга предпоставка е пълноценната майка, способна да снася необходимите яйца, както и мъжките екземпляри - търтеите - необходими за еднократното оплождане на майката.

През есента пчелното семейство се подготвя за зимата. То се освобождава от излишния товар. Тъй като още през лятото са осигурени замяната на непродуктивната майка и размножаването на цялото семейство чрез роенето, пчелното семейство вече не се нуждае от търтеи до следващата пролет. Търтеите биват избити. Както и старите, безполезни пчели. През този сезон незабележимо се осъществява преходът между късоживеещите летни и дългоживеещите зимни пчели. Необходимата за презимуването храна се складира на лесно достъпно място близо до образуващото се зимно кълбо. След излюпването на последното пило килийките се поддържат празни и служат за закрепване на пчелите от вътрешността на кълбото. Тъй като още през януари-февруари започва отглеждането на новите млади пчели, пчелното семейство задържа майката и през зимата.

Изключителните студове през зимата се преодоляват така успешно, както и много силните летни горещини от изложени на интензивно слънчево греене семейства в дървени кошери. Наистина, едно пчелно семейство може да бъде победено само в необикновени ситуации, като например загубата на всички летящи пчели. Под влияние на инстинкта за самосъхранение кошерните пчели се превръщат в летящи, за да изпълняват жизнено необходимите дейности. Обратно, при насилствена загуба на младите пчели, летящите пчели поемат работата по отглеждането на пилото, въпреки че това вече не спада към техните задължения. Такова пчелно семейство изостава по продуктивност в сравнение с нормалните семейства; въпреки че няма да загине при извършването на останалите жизнено важни функции, то се нуждае от интензивните грижи на пчеларя.