Меринофлайш

Меринофлайш

В края на миналия век в Германия са съешавали тънкорунни овце с кочове бордер лайчестър и са получавали различни по тип овце, които по-късно съешавали с кочове френски прекос. През 20-те го

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулската е единствената порода овце в света, която е специализирана за получаване на ценни кожички (астраган) от агнетата през първите дни след раждането им. От кожите се правят скъпи а

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

В Линколнското графство в Англия са развъждали местни едри овце с дълга вълна, които са били кръстосвани с кочове от породата Лестър и преди повече от 200 години е създадена сега съществува

Австралийски меринос

Австралийски меринос

Първите мериносови овце в Австралия са внесени от Германия 1797 г., а след това - от Южна Африка. Внесените овце са имали ниска вълнодайност.

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Изключени от разплод са всички мъжки агнета във възпроизводителните овцеферми, както и бракуваните женски агнета, а в стоковите стада всички родени мъжки и женски агнета. 

Асканийска тънкорунна овца

Асканийска тънкорунна овца

Овцете от тази порода са създадени в Украйна през периода 1924-1935 г. За основа на тази порода са използвани 4737 различни по конституция и продуктивност мериносови овце. От тях само 211 о

Хранене на овцете със зелени фуражи

Хранене на овцете със зелени фуражи

Зелените фуражи осигуряват на овцете всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходящо съотношение и форма. При хранене само със зелени фуражи овцете могат да бъдат в много добро

Каракачанска овца

Каракачанска овца

Както е известно, това е овцата на съществуващите доскоро каракачани и куцовласи, развивали номадско овцевъдство по нашите земи. Каракачанската овца е най-типичният и най-примитивният предс

Отглеждане на кочове

Отглеждане на кочове

Въпреки че през годината кочовете не променят значително физиологичното си състояние, отглеждането им не е никак лесно.

Как протича раждането при овцете?

Как протича раждането при овцете?

За 30-40 минути протича раждането при овцете. Най-напред се появява мехур, пълен с околоплодна течност. Да разширява пътя на агнето е предназначението на плодния мехур, затова той не бива д

Хранене на агнета и шилета за разплод

Хранене на агнета и шилета за разплод

Oсновната храна за агнетата през бозайния перод е майчиното мляко. Към края на втората седмица след раждането  добре развиващите се агнета започват да приемат ограничени количества концентр

Организация и провеждане на агнилната кампания

Организация и провеждане на агнилната кампания

Овцете могат да се агнят в най-различно време през годината. В нашата страна, където четирите годишни времена са ясно изразени, агненето на овцете е предимно през зимата.

Отглеждане на женски агнета за разплод

Отглеждане на женски агнета за разплод

Втората по важност група, която се отглежда във всяка овцеферма са женските агнета за разплод. От тях зависят бъдещата продуктивност на стадото и успехът от развъдно-подобрителния работа.

Бременност при овцете

Бременност при овцете

Средно 150-152 дни с отклонения от 143 до 155 дни продължава бременността при овцете. В сравнение с местните, овце скорозрелите породи имат по-къса бременност. В практиката, в зав

С какви фуражи да храним овцете?

С какви фуражи да храним овцете?

Много добре овцете използват различни видове фуражи. В сравнение с други видове селскостопански животни те оползотворяват 15-20% повече растения. Овцете имат силно развитата храносмилателна