Заплождане на козите

Заплождане на козите

Козите живеят средно 9-10 години, а срокът на стопанското им използване е 7-8 години. Само добре развити и израснали козички може да се заплождат на 10-12-месечна възраст.

Добив на непрана вълна

Добив на непрана вълна

Грижите за получаването на висококачествена непрана вълна започват далече преди стрижбата на овцете. Преди всичко храненето на овцете през цялата година трябва да бъде пълноценно, като пр

Лакон - порода овце за мляко

Лакон - порода овце за мляко

Лакон е най-бързо прогресиращата порода за мляко през последните десетилетия. В средата на миналия век млечността на породата не е превъзхождала тази на Черноглавата плевенска.

Машинно доене на овцете

Машинно доене на овцете

В по-големите ферми може да се прилага машинно доене на овцете. За успешното приложение на машинното доене на овцете е необходимо да се спазват някои изисквания.  

Ръчно доене на овцете

Ръчно доене на овцете

Ръчното доене на овцете е трудоемък и тежък процес. За 1 час опитен дояч може да издои към 100-200 овце-майки. По-често на практика бройката е в норми от 80-90 овце-майки.

Дъбенска овца - съчетание на добра продуктивност и резистентност

Дъбенска овца - съчетание на добра продуктивност и резистентност

Дъбенската овца се характеризира с точно определени морфологични признаци, които позволява да бъде отличена безпогрешно от другите местни отродия.

Отглеждане на кози

Отглеждане на кози

Освен развъждането и храненето голямо влияние за увеличаване на продуктивността оказва правилното отглеждане на козите.

Отбиване на агнета

Отбиване на агнета

Отбиването на агнетата е труден процес. Той откъсва агнето от майката. Вследствие на отбиването и агнето страда за майката и майката - за агнето.  

Хранене на лактиращи овце

Хранене на лактиращи овце

Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници - от 4-5 до 7-8 месеца и зависи предимно от породата, индивидуалните особености и не н

Агнилна кампания - грижи за новородените

Агнилна кампания - грижи за новородените

Най-критичния период за здравето, развитието и бъдещата продуктивност на приплодите е след тяхното раждане. Смъртността от оагването до 15 дневна възраст е 50-75% спрямо общата смъртност.

Технология за отглеждане на кози

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът

Хранене на овце майки

Хранене на овце майки

В най-голяма степен върху телесното развитие и продуктивността на овцете, влияят пълноценното хранене и правилното отглеждане. Добре хранените животни имат здрава костна система, устойчиви

Породи кози за мляко

Породи кози за мляко

Съществуват много породи кози, различаващи се както по продуктивност, така и по външни признаци. У нас най-широко разпространение имат местните кози и техните кръстоски предимно със саанска

Отглеждане на овце майки

Отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на им, и зависи от природно-климатичните условия, породата, физиологичното състояние на живот

Коридел (Corriedale)

Коридел (Corriedale)

Порода овце Коридел е създадена в края на XIX век, като през 1874 г. са кръстосвани полутънкорунни овце-майки с линколнски кочове и чрез строг отбор още при първо поколение е започнало вътр