Дъбенска овца - съчетание на добра продуктивност и резистентност

Дъбенска овца - съчетание на добра продуктивност и резистентност

Дъбенската овца се характеризира с точно определени морфологични признаци, които позволява да бъде отличена безпогрешно от другите местни отродия.

Отглеждане на кози

Отглеждане на кози

Освен развъждането и храненето голямо влияние за увеличаване на продуктивността оказва правилното отглеждане на козите.

Отбиване на агнета

Отбиване на агнета

Отбиването на агнетата е труден процес. Той откъсва агнето от майката. Вследствие на отбиването и агнето страда за майката и майката - за агнето.  

Хранене на лактиращи овце

Хранене на лактиращи овце

Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници - от 4-5 до 7-8 месеца и зависи предимно от породата, индивидуалните особености и не н

Агнилна кампания - грижи за новородените

Агнилна кампания - грижи за новородените

Най-критичния период за здравето, развитието и бъдещата продуктивност на приплодите е след тяхното раждане. Смъртността от оагването до 15 дневна възраст е 50-75% спрямо общата смъртност.

Технология за отглеждане на кози

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът

Хранене на овце майки

Хранене на овце майки

В най-голяма степен върху телесното развитие и продуктивността на овцете, влияят пълноценното хранене и правилното отглеждане. Добре хранените животни имат здрава костна система, устойчиви

Породи кози за мляко

Породи кози за мляко

Съществуват много породи кози, различаващи се както по продуктивност, така и по външни признаци. У нас най-широко разпространение имат местните кози и техните кръстоски предимно със саанска

Отглеждане на овце майки

Отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на им, и зависи от природно-климатичните условия, породата, физиологичното състояние на живот

Коридел (Corriedale)

Коридел (Corriedale)

Порода овце Коридел е създадена в края на XIX век, като през 1874 г. са кръстосвани полутънкорунни овце-майки с линколнски кочове и чрез строг отбор още при първо поколение е започнало вътр

Меринофлайш

Меринофлайш

В края на миналия век в Германия са съешавали тънкорунни овце с кочове бордер лайчестър и са получавали различни по тип овце, които по-късно съешавали с кочове френски прекос. През 20-те го

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулската е единствената порода овце в света, която е специализирана за получаване на ценни кожички (астраган) от агнетата през първите дни след раждането им. От кожите се правят скъпи а

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

В Линколнското графство в Англия са развъждали местни едри овце с дълга вълна, които са били кръстосвани с кочове от породата Лестър и преди повече от 200 години е създадена сега съществува

Австралийски меринос

Австралийски меринос

Първите мериносови овце в Австралия са внесени от Германия 1797 г., а след това - от Южна Африка. Внесените овце са имали ниска вълнодайност.

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Изключени от разплод са всички мъжки агнета във възпроизводителните овцеферми, както и бракуваните женски агнета, а в стоковите стада всички родени мъжки и женски агнета. Целта е да се отби