Саанската коза е създадена преди два века при благоприятните почвени, климатични, фуражни и икономически условия на Швейцария. Саанската коза (Saanen) е продукт и на продължителната и целенасочена селекционна работа.

Животните от тази порода кози са едри, имат здрава и добре развита костна система. Тялото е дълго, достатъчно дълбоко и с добре развита предна част. Шията е дълга, плоска, разширяваща се към гърдите. По строеж прилича на шията на коня. Гърдите са широки, с дълги и закръглени ребра и дълбоко спуснат гръден кош. Коремът е обемист, бъчвообразен, но не е увиснал. Холката е висока, гръбната линия права, не увиснала. Поясницата е здрава, достатъчно широка, но малко суха. Кръстецът на повечето саански кози има значителни дефекти - обикновено е сбит, тесен и шилообразен. Крайниците са здрави, добре развити, правилно поставени. Копитата са добре оформени, светложълти. Срещат се животни с меки бабки, саблевидни, мечи или хиксовидно поставени задни крака.

Вимето е добре развито, издадено повече напред, добре свързано с корема, симетрично разделено на две половини с добър преден и заден запас. Покрито е с гъсти меки косми и добре прилегнали към кожата, което позволява лесно да се почиства. Цицките са добре развити и конусообразни.

Саанските кози са чисто бели (без оттенъци). По устата, ушите и вимето понякога се срещат неголеми черни петна. Козината на по-голямата част от тялото е къса, без пух и се състои от тънки осилести влакна. Саанските кози са безроги, много рядко се срещат рогати пръчове.

Козите-майки се отличават с висока плодовитост и скорозрелост. В Швейцария от 100 майки се получават 160-170 ярета, често 200-250, а дори и повече. Животните завършват напълно растежа си до 3-годишна, но при добро хранене и развитие могат да се заплождат още на 12-месечна възраст.

Средната млечност на санската коза в Швейцария, Германия и др. е 600-800 л., а маслеността - 3,4-3,8%. Отделни животни при добро хранене и отглеждане достигат годишна млечност 1000-1200 л., а в началото на лактацията имат 7-10 л. дневна млечност.

Саанската коза е световно известна. Млечността, плодовитостта, скорозрелостта и племенната стойност са високи, поради което е подобрителка на козите с направление за мляко в света.

Много кози от саанска порода са внесени както в Африка, така и в Азия и Северна и Южна Америка, където се използват като основни подобрителки на козите от млечния тип.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Козата - ценно селскостопанско животно

Технология за отглеждане на кози

Порода кози Боер е единствената порода кози за месо

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период