Романовска овцаПородата Романовска овца е създадена посредством народна и целенасочена селекция преди повече 200 години близо до град Романов откъдето произлиза и името на породата (сега град Тутаев, Ярославска област). Кочовете от тази порода са с тегло 65-70 кг, а овцете - 40-45 кг

Възрастни овце се стрижат три пъти в годината - през март, юни и септември. Средният настриг на вълна от овцете е 1,5-1,8 кг, а от кочовете - 2,5-3 кг. Вълната Романовска овца се счита за най-добрата в света: тя е топла, трайна, лека, мека, красива и с високо качество. Руното е затворено и има характерен за породата строеж. Притежава рязко разграничаващи се по дебелина и дължина влакна. Пуховите влакна са бели и с дължина 1-3 cm, а осилестите са по къси и черни на цвят. От 3 до 12 пухови са разположени около едно осилесто влакно. При кочовете от романовската овца се наблюдава характерна грива на врата образувана от груби, дълги и черни влакна. Главата, коремът и краката са покрити с къси черни косми. Агнетата се раждат черни, но по-късно изсветляват.

Главата на Романовската овца е със средно дълга с права профилна линия, почти тясна муцуна и остри полегати зъби, която им позволява да оскъдните пасища след паша на крави, да се намери храна. Те ядат повече растителни видове от кравите. Романовска овца имат голяма способност да се приспособяват към различни условия. Издръжлива е на големи преходи. Издържа на студ (минус 25-30˚С) и топлина.

Романовската овца е скорозрела и плодовита (2-3, понякога 7-9 агнета на агнене). Средната млечност за лактационен период е 50-200 литра мляко. Продължителност на живота е 14-15 години, обикновено след 10-та година се бракуват.