Единствената специализирана порода кози за месо е южноафриканската порода кози Боер.

Породата кози Боер (Африкандер е другото име, под която е известна) има впечатляваща външност. Животните са едри, ръстовити, с дълго и много добре замускулено тяло. Живото тегло на възрастните женски животни е 80-100 кг, а на мъжките - 110-135 кг. (достига и до 150 кг.).

Продуктивни качества на породата кози Боер

Плодовитостта на тази порода кози за месо е: 200 ярета от 100 кози (отбити ярета - средно около 160 на сто).

Развъдият сезон е продължителен, което дава възможност размножителния процес на козите да се интензифицира и да се получат З раждания за 2 години. Полова зрялост мъжките животни достигат на около 6-7 месеца, а женските - на 10-12 месеца. Скорозрелостта на породата Боер се дължи изключително на високия интензитет на растеж.

При раждане яретата тежат средно 3,4-3,7 кг, а среднодневният прираст до отбиването (на 60-70 дни) е 200-300 грама. Отделни ярета достигат над 400 грама прираст на ден показват опитите при угояване.

Месото изключително вкусно и диетично (многократно по-ниско съдържание на наситени мазнини и холестерол в сравнение с агнешкото и телешкото месо). Най-ценните трупчета за пазара се получават от млечните ярета и са с тегло от 4 до 12 кг. От животните на 5-6-месечна възраст се получават трупчета с тегло 15-20 кг, а от 12-18-месечните - около 25 кг. При другите породи кози трупчета с такова тегло се получават само от възрастни животни.

Друго ценно качеттво на породата кози Боер е по-плътна и по-еластична кожа от тази на другите породи кози, което е представлява интерес на европейските модни къщи. Млякото на козите от породата Боер е със значително по-високо съдържание на мастни вещества от специализираните млечни породи. Макар че лактацията е по-къса и млечността на козите е по-ниска в сравнение с млечните породи, тя е напълно достатъчна за отглеждането на родените 2-3 ярета. Възможно е, известен процент от козите, едновременно да се използват с успех и за мляко и за месо.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Извратен апетит при овцете и козите

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Заплождане на козите

Хранене на козите - фуражи