По екстериора може да се определя продуктивната насока на овцете - за вълна, за месо или за мляко, конституцията и здравословното състояние. При овцете има голямо разнообразие в екстериорните форми, въз основа на които са обособени няколко типа.

За вълна

Овцете се отличават обикновено със здрава конституция. Тръбестите кости са средно дълга и дебели. Главата и шията са развити и доминират над останалите телесни части, без да нарушават хармоничното развитие на тялото. Кожата е развита и образува добре оформени няколко напречни и една надлъжна гънка на шията, а при някои животни кожни гънки се срещат и по тялото. Обраслостта на главата, корема и краката с вълна е много добра. Вълната е бяла, тънка, с правилни къдрици, гъста и с достатъчно серей. Като отклонение от нормалния тип за вълна са животните със силно нагъната кожа. Те са нежелани, понеже трудно се стрижат и вълната им обикновено е къса.

За месо

Животните имат широко, дълбоко и закръглено (бъчвообразно) тяло с широко поставени крайници. Костната система е здрава и плътна, мускулатурата добре развита, вследствие на което бутовете и гърдите са изпъкнали и закръглени. Подкожният слой е силно развит и животните натрупват много тлъстини. Обраслостта на тялото не е добра. Вълната обикновено е полутънка или полугруба, с недостатъчна гъстота, а понякога и дължина, бедна на серей и при повечето породи с неизразена къдравост.

За мляко

Овцете са едри, с удължени форми. Гърдите са дълбоки, но тесни. Вълната е груба или полугруба. Обраслостта на главата, корема и краката е недостатъчна. Мускулатурата и подкожната тъкан са слабо развити. Кожата е тънка и плътна. Костите са удължени и здрави.