Отбиване на  агнетаОтбиването на агнетата е труден процес. Той откъсва агнето от майката. Вследствие на отбиването и агнето страда за майката и майката - за агнето. Ето защо няколко дни след като се отбият, агнетата се държат изолирани от майките. При добро хранене и гледане за една седмица животните се успокояват и не търсят майките си.

След отбиването агнетата продължават да се отглеждат в помещенията и дворовете, като се хранят със сено и концентриран фураж. След като времето се стопли и пасището е достъпно, сутрин те се подхранват с концентриран фураж и тогава се пускат на паша. Пасището за младите животни трябва да бъде специално подбрано, с по-добър тревен състав и най-близо да овчарниците.

В малките стопанства, където стадата са малки, отбитите агнета се държат по-дълго време отделно, хранят се с концентриран фураж и сено, докато привикнат без майките си. След този период на приспособяване те вече може да се пускат на паша заедно с тях. Тъй като в началото агнетата не могат да пасат пълноценно, вечерта трябва да се отделят от майките и да се подхранват. С това се поддържа тяхното добро телесно състояние.

В частните ферми младите животни се стрижат в началото на лятото. Това се отразява добре на тяхното развитие.