Овцете могат да се агнят в най-различно време през годината. В нашата страна, където четирите годишни времена са ясно изразени, агненето на овцете е предимно през зимата. Случната кампания у нас е през м. Август-Септември. През този период храненето на овцете е разнообразно и пълноценно, а овцете са в най-добро телесно състояние. Родените през зимата и рано на пролет агнета израстват добре и през лятото по-пълно използват пашата. От друга страна, овцете майки използвайки пашата развиват добра млечност.

Агнилната кампания е жътвата в овцевъдството. От успешното и провеждане зависят до голяма степен доходите на стопаните. Лошата организация на агненето често е причина за голяма смъртност при агнетата. За да се избегне това, овцевъдите трябва да извършат следната работа:

- Подготовка на помещенията на овчарника. Преди започване на агнилната кампания, помещенията трябва да се почистят основно. Подът на овчарника трябва да бъде чист и особено да не е влажен. Дезинфекция на пода може да се извърши с негасена вар, тъй като тя спомага и за подсушаване на помещението. Стените е добре да се напръскат с варно мляко или друго дезинфекционно средство поне на височина 1-1,5м. След това помещението да се застели с дебел слой суха слама. Да се осигури необходимия инвентар - ясли, коритца за подхранване на агнетата, съдове за поене и др. В най-топлата част на овчарника се прегражда и устройва помещение за отглеждане на малките агнета - то трябва да е сухо, без въздушно течение и да има достатъчно осветление, да е изолирано от помещението за овцете - но с врата към тях. Така нареченото родилно помещение трябва да бъде достатъчно голямо за свободно движение на овцете майки.

- Изграждане на единични боксове за майките с малките - това е много важна предпоставка за правилното отглеждане на новородените. В тях те трябва да прекарат от три да пет дни. Особено внимание се обръща на майките първескини. Най-често те не приемат приплодите си и е необходимо повече време.

Състоянието на агнетата е втория важен признак от които зависи престоя на животните в единичните боксове. Слабите и неукрепнали агнета и близнаците се оставят за повече дни. Стените на боксовете се правят от сглобяеми елементи от дърво, метал или пластмаса. Елементите трябва да са преносими с дължина 2-2,5 м и височина 1-1,2 м, така осигуряват 1,5 кв.м площ. Броят на боксовете зависи от очакването протичане на агненето, както и от броя първескини в стадото. Необходимо е освен осветление да се осигурят и резервни опорни фенери. Тъй като оагването протича предимно нощем е необходимо овцете да се наблюдават през 2-3 часа.

- Подготовка на майките за агнене. Добре зазимените, правилно хранени и отглеждане овце - майки прекарват бременността добре и агненето преминава успешно. Особено важно е внимателното и грижливо обслужване на бременните овце. Да има нормална гъстота, овцете да се придвижват бавно, без струпване, за да се избегнат травматичните аборти. Кочове и кочлета да се отглеждат разделно от бременните овце - майки. Около 15-20 дни преди агненето се прави преценка на телесното и здравословно състояние. Почистват се замърсените вимена и полови органи, остригва се замърсената вълна. Обемистия фураж трябва да се ограничи и да е чист от плесени. Не бива да се изхранват замръзнали корено и клубоноплоди. Необходимо е овцете да се поят с чиста течаща вода, но не и замръзнала. Обилното хранене и затлъстяването са предпоставка за по-голяма едрина на агнетата и трудни раждания. Примерна дажба за втори период на бременността: ливадно сено-0,5кг; люцерново сено 0,7 кг; концентрирани фуражи 0,4 кг; сочни около 1-1,5 кг; Тя доставя нужните 1,45 КЕ и 130 гр. СП.

Агненето е момент равностоен по важност на цялостната подготовка за агнилната кампания. За човек с опит определянето на този момент не е проблем. Верен ориентир са някои видими признаци. Обикновено няколко дни преди агнене вимето се увеличава, дори порозовява, коремът се отпуска надолу, дишането е затруднено, външно половия орган набъбва и се зачервява. Животното често приляга и рови с крак. Самото раждане започва с напъни, като най - напред се показва околоплодния мехур, разширяващ родилните пътища. Обикновено той се пука сам. При нормално агнене отначало се показват предните крака, а после лежащата под тях муцуна на агнето. Щом премине главата, тялото лесно излиза. Нормалното раждане протича за 30-40 минути, а при първескини - за 50 минути. Плодът не се дърпа, защото се получават разкъсвания. Само в случаи при забавено и затруднено раждане, овчаря може да окаже помощ, като с дясната ръка хваща двата предни крака и изтегля плода назад и надолу, в посока към вимето. При неправилна постановка на плода се търси квалифицирана помощ - същото се отнася и при задържане на плацентата, за която е нормално да падне до 1-1,5 часа след агнене. Най - често пъпната връв се откъсва сама или се отрязва на 5 - 8см от коремната стена. Краят и се потопява в разтвор на йод, за да се предотврати навлизането на болестотворни микроорганизми. Обикновено овцата сама облизва агнето си. Това е един добър масаж на тялото усилващ кръвообращението на плода.

Много важно условие, понякога решаващо съдбата на агнето, е своевременното забозаване с коластра. Вимето предварително се почиства с чиста влажна кърпа, от всяка цицка се издояват първите 1-2 струйки и тогава се помага на агнето да забозае, и от двете цицки, докато само се откаже. Това трябва да стане не по-късно от 30-40 минути след раждането. Необходимо е да се оказва се помощ на слаби, неукрепнали агнета, на овце-майки, които не приемат малките си. Наблюдават се вимената за изсукване, подуване, зачервяване. Излишъкът от мляко се издоява или се храни още едно агне.

Скоро след раждането на овцата-майка се дава да пие топла вода или още по добре - “боза” от трици. През първите дни овцете се хранят често, като им се дава малко фураж. Залага се хубаво люцерново или ливадно сено по 1-1,5 кг на глава дневно и по 300-400 гр концентриран фураж. Овцете се поят 3-4 пъти дневно с чиста, прясна вода. Нормалното хранене с посочената дажба се постига 2-3 дни след оагването, а сочните фуражи се включват в дажбата след 4-5 дни.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на кочове

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Линколн – овце за месо и вълна английски тип

Тънкорунни породи овце