козиОпределянето възрастта на козите има голямо практическо значение. Най-точно възрастта се установява по данните за раждането от зоотехническите книги или по ушната марка.

В широката практика приблизителната възраст на козите се определя по резците, които се намират на долната им челюст. Поникването и смяната на млечните зъби с постоянни и израстването, изтриването и удължаването на постоянните е свързано тясно с възрастта на козите. Въз основа на тази закономерност се определя възрастта на козите.

До една година всички резци у козата са млечни, след това започват да падат и да се заместват от постоянни. Постоянните резци се различават от млечните - по-широки и едри. На 15-18-месечна възраст първата двойка постоянни резци заменят падналите млечни, на 2-2,5-годишна възраст се сменя втората двойка, на 3-годишна възраст - третата двойка и към 3,5-4-годишна възраст - последната двойка (най-крайните резци). След 4-ата година възрастта на козите се определя по степента на изтриването на резците и по размера на появилите се междини между зъбите. На 5-годишна възраст резците започват да се изтриват и да придобиват във връхната част овална форма, на 6-годишна - между резците се появяват отвори, на 7-годишна - силно се изтриват и започват да се клатят, а на 8-годишна възраст много се изтъпяват, силно се клатят и лесно падат. Обикновено след 7-годишна възраст козите започват трудно да преживят и лошо да се хранят.

Трябва да се знае, че този метод за определяне възрастта на козите е приблизителен, тъй като върху поникването, смяната, изтриването, просмукването и падането на зъбите оказват влияние различни фактори - скорозрелостта, видът на използваните фуражи, особено в млада възраст, и индивидуалните особености.