Окомерна преценка на екстериора на овцете се извършва чрез преценяване отделните части на тялото.

Глава

По развитието на главата се съди за развитието на цялата костна система. Овцете от породите за месо имат относително къса и широка глава, от породите за мляко - по-дълга и по-тясна, а от породите за вълна - средно дълга. Грубата и нежна глава са нежелани, тъй като това е свързано със загрубяването или с изнежването на конституцията.

Обраслостта на главата с рунна вълна също е показател за продуктивната насока на породата. Главата на овцете от породите за вълна е много добре обрасла (много често до носното огледало), от породите за месо е обрасла до линията на очите, а от породите за мляко е почти гола.

Уши

Ушите са свързани с продуктивната насока на овцете. Големи и клепнали уши имат овцете от породите за мляко, средно големи, дебели и обрасли с вълна - от породите за вълна, а тънки, малки и изправени - от породите за месо.

Шия

Дължината на шията зависи от дължината на прешлените, а широчината - от натрупаната мускулатура и тлъстини. Тънка и дълга шия имат овцете от породите за мляко, къса и дебела - от породите за месо, средно дълга и широка покрита с много кожни гънки - от породите за вълна.

Холка

Височината на холката зависи от височината на израстъците на прешлените, а широчината - от мускулатурата. При овцете за мляко холката е тясна и висока и се издига над гръбната линия, при овцете за месо - широка и на равнището на гръбната линия, при овцете за вълна - средно широка и малко по-висока от гърба.

Гръб

При овцете за мляко гърбът е тесен и прав, при овцете за месо - широк, прав и много добре замускулен, а при овцете за вълна - средно широк и прав. Положението на гърба се изменя с възрастта. При възрастните животни гърбът е малко вдаден. Срещат се следните отклонения от нормалния гръб: шаранов - извит дъгообразно нагоре, и седлест - вдаден надолу по подобие на седло. Този недостатък е свързан с лоша връзка между гръбначните прешлени.

Крупа

При животните от породите за мляко крупата е права и лошо замускулена, при месодайните животни - права и закръглена, а при вълнодайните - средно широка и слабо свлечена. Свлечената и тясна крупа е недостатък, който показва, че животното има немного здрава конституция. Освен това тя е свързана и с трудни раждания.

Гръден кош

Колкото по-добре е развит гръдният кош на овцете, толкова по-висока продуктивност могат да развият. При овцете за месо гръдният кош е дълбок и широк, при овцете за мляко - тесен, но дълбок, а при овцете за вълна - средно широк и дълбок. Добре хранените в млада възраст животни имат добре развит и характерен за породата гръден кош.

Корем

При нормално развитите животни в млада възраст коремната линия е почти успоредна на гръбната. Това е най-типично при месодайните животни. Големият корем с отпусната коремна линия е недостатък и показател за неправилно и лошо хранене на животните в млада възраст. С възрастта настъпва отпускане на корема.

Крайници

Крайниците трябва да бъдат правилно поставени и добре развити. Гледани отпред, предните крака трябва да покриват задните. Гледани отстрани, левите крака трябва да покриват десните. Нежелани са саблевидната и О-образната постановка на крайниците.

Кожа

Различават се следните видове кожа: дебела, плътна и рехава. При тънката и плътна кожа най-слабо е развит подкожният слой, където се натрупват тлъстините, а при дебелата и рехава кожа относително по-силно е развит подкожният слой.

Има тясна връзка между развитието на кожата и някои качества на вълната. Върху дебелата кожа расте по-груба вълна, върху тънката - по- тънка, върху плътната - гъста, здрава и с типична за породата нежност, и върху рехавата - по-дебела и рядка вълна.

Тънката кожа се среща обикновено при животни с по-нежна конституция, а дебелата - при животни с отклонение към груба конституция.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Тънкорунни породи овце

Хранене и репродуктивност на овцете

Техника на заплождане на овцете

Извратен апетит при овцете и козите