Лакон е най-бързо прогресиращата порода за мляко през последните десетилетия. В средата на миналия век млечността на породата не е превъзхождала тази на Черноглавата плевенска. През 70-те години е разработена национална програма за усъвършенстването й. Тогава животните са наброявали малко над 2 млн. В зависимост от млечността популацията се разделя на две - животните с по-висока млечност дават основата на т.нар. Лакон за мляко, а тези с по-ниска се селекционират по плодовитост за месо и мляко - Лакон за месо. Реализирана е изключително строга селекционна преса (схемата и фигурата) - между 5 и 7,2 л за генерация. Днес от около 830 000 овце от Лакон се произвежда 85% от овчето мляко във Франция. Само и изключително от тази порода овце се произвежда световно известното рокфорско сирене. Виметата са коремен тип. Почти 100% от животните се доят машинно. Под млечна контрола са 320 000 животни. Млечността на стоковите стада е 280-300 л за доен период, а на контролираните е 350-400 л. Живото тегло на овцете Лакон е 65-75 кг, а на кочовете - около 100 кг. Плодовитостта е висока - 140-160%. Едно семейство отглежда 250-300 овце, като осигурява и голяма част от грубия и сочния фураж. Агнетата имат добър интензитет па растеж и месото им е ценено.

Породата Лакон е разпространена в равнините и полупланинските райони на Южна франция. Чистопородни стада от тази порода са импортирани в Испания, Унгария, Германия, Италия и Гърция. Малко стадо от тази порода е внесено и у нас. Предстои оценка на адаптационните му способности.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Порода овце Хиос

Овце порода тексел

Тънкорунни породи овце

Ил дьо Франс - порода овце за месо