Пълноценното хранене и правилното отглеждане на овцете влияят в най-голяма степен върху телесното им развитие и продуктивността. Добре хранените животни имат здрава костна система, устойчиви са на болести и имат по-висока млечност и плодовитост.

Когато се разглеждат потребностите от фуражи по продуктивни направления, фермерите трябва да знаят, че те се отнасят за високопродуктивни животни с комбинирана продуктивност, а не за местни овце.

Важно място при храненето на овцете за вълна, месо и мляко (тънкорунни и полутънкорунни) заема въпросът за структурата на видовете фуражи в общия годишен баланс. При високопродуктивните овце, развъждани у нас, не може да се разчита, че потребностите от хранителни вещества ще се задоволят от пашата. У нас пасищата са малко и повечето от тях не са облагородени. За да се получи максимална продуктивност, в структурата на дажбите за овцете майки трябва да участват 20-22% концентрирани фуражи, около 13% сено, 25% силаж и сочни фуражи и 40% зелена трева и паша. При липса на концентриран фураж 1 кг от него може да се замести с около 2,5 кг сено, 5,5-6 кг пасищна трева или фиево-овесена смеска.

Като се изхожда от посочената структура на дажбата, за една овца с дойна млечност 110 кг, вълнодобив 4.4 кг и жива маса 55 кг е необходимо да се осигурят за една стопанска година около 150 кг концентриран фураж, 200 кг сено и сочни фуражи, 730 кг силаж и 1500 кг паша и зелени фуражи. Подобно е количеството на отделните видове фуражи и за тънкорунните и кросбредните овце със същата жива маса, с по-ниска млечност - 70 кг, но с по-висок вълнодобив - 7-7,5 кг.

За цигайските овце с жива маса 48 кг, вълнодобив 4 кг и млечност 60 кг са необходими около 130 кг концентриран фураж, 190 кг сено, 500 кг силаж и сочни фуражи и около 1300 кг зелени фуражи и паша.

През първия период на бременността, когато животните са на паша и потребностите им са по-ниски, не са необходими големи количества концентриран фураж. Ако на животно се пада около 5-5,5 кг пасищна трева, други фуражи не са необходими освен крупа сол за близане в егрека. Само при засушаване може да се добавят до 200 г пшенични трици.

През втория период на бременността изискванията на животните се повишават с 15-20%. Дажбата на овцете е вече зимна и трябва да се осигурят повече компоненти - по 0,3 кг концентриран фураж с трици или смес с царевица, до 3 кг ливадно сено, 0,5 кг люцерново сено, 1 кг кръмно цвекло и до 0,5 кг слама.

Бозайният период (първите два месеца след оагването) се характеризира с рязко повишаване на изискванията на животните. Дневната дажба на една овца трябва да включва около 0,4 кг смеска от 2-3 вида концентрирани фуражи (царевица и ечемик във вид на ярма), 1,5 кг ливадно сено, 2 кг силаж, 1 кг фиева или овесена слама и около 10 г креда. Каменната сол се дава на воля.

В началото на втория период на лактацията, когато животните се отглеждат оборно, може да се дават 1,2 кг сено, 0,7 кг слама, 2 кг силаж, около 0,5 кг концентриран фураж (0,250 кг пшенични трици и 0,250 кг царевична ярма), 10 г креда и каменна сол на воля. Постепенно се преминава към пасищно хранене и отглеждане на овцете.

При подготовката за осеменителната кампания в дневната дажба на овцете трябва да се включи 0,250-0,300 кг концентриран фураж, от който 0,100 кг покълнал ечемик и тривитаминол. За масовото размърляне на овцете се провежда безсолно-солева диета през 7 дни.