Североизточнобългарска тънкорунна овца

В Добричко, Силистренско, Русенско, Разградско и в равнинната част на Варненско, Шуменско и Търговищко чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове отначало от породата Меринофлайш, а след това Асканийска и от Кавказка е създадена новата Североизточнобългарска тънкорунна, призната за порода през 1974 г. При степенуването на продуктивността ударението се пада на вълната. Масата на овцете майки е 58-63 кг, вълнодобивът е 6,5-7 кг с дължина на вълната 7,5-8,5 см, млечност за лактационен период около 90 л. Вълната на овцете от района на Североизточна България е от 60-то и 64-то качество.

Овцете от тази порода са с хармонично тяло, с добра обраслост на главата, корема и краката. На шията имат развита една надлъжна и една напречна гънка.

Тракийска тънкорунна овца

В Пловдивско, Пазарджишко, Старозагорско, Хасковско, Сливенско и в част от Ямболско чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове най-напред от породата Меринофлайш и след това от Кавказка е създадена тънкорунната порода - Тракийска тънкорунна, която наред с високата маса и високия вълнодобив има и висока млечност. Масата на овцете майки е 60-65 кг, вълнодобивът - 6-6,5 кг с дължина на вълната 8-9 см и нежност 60-то - 64-то качество. Средната млечност за лактационен период е 110-120 л.

Дунавска тънкорунна овца

В равнинните части на Врачанско, Великотърновско, Видинско и Плевенско чрез кръстосване на местните овце (предимно черноглави плевенски, свищовски и мериносови) с кочове най-напред от породата Меринофлайш и след това от Кавказка и Асканийска е създадена тънкорунната порода - Дунавска тънкорунна, призната през 1985 г. Контролираните овце тежат 60-65 кг, вълнодобивът им е 5,5-6,2 кг с дължина на вълната 8 см и млечността за лактационен период е 110-120 л. Нежността на вълната е 60-то и 64-то качество. Главата е обрасла до линията на очите, а краката до и от линията на коленните стави. На шията имат оформена една надлъжна, а при някои животни и една напречна гънка. Поради това че в породата има доста кръв от Меринофлайш, агнетата се отличават с интензивен растеж в млада възраст.

Карнобатска тънкорунна овца

В равнинната част на Бургаско и Ямболско чрез кръстосване на местните овце с тънкорунни кочове най-напред ограничено от породата Меринофлайш, а след това от Ставрополска е създаена порода - Карнобатска тънкорунна, призната през 1985 г.. Масата на контролираните овце е 55-60 кг, вълнодобивът - 5,5-6,5 кг, дължината - 8,5 см и нежността 60-то и 64-то качество, а средната млечност за лактационен период е около 100 л. В породата се впръсква кръв от Австралийски меринос, поради което вълната е много висококачествена. Рандеманът е висок - 42-45%.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Аваси - порода овце за мляко

Използване на овцете за вълна

Ил дьо Франс - порода овце за месо