Засаждане на овощното дръвче (за любители овощари)

При засаждане към горната почва се прибавя 0.5 кг. супер фосфат, 0.250 кг. калиев тор (замества се с 1 кг дървесна пепел, ако имате такава) и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.

Засаждане на овощното дръвче (в овощни масиви)

Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH и запасеността на почвата с хранителни елементи). Почистване на площите от дървета, храсти и по-големи твърди предмети. Прави се предсеитбено торене с минерални торове. Риголва се на дълбочина от 60 см до 80 см. Теренът се подравнява. Маркират се местата за засаждане. Посадъчните ямки се изкопават на дълбочина 50-60 см (може да стане механизирано с ямокопател (свредел с диаметър 60 см). Следва и същинското засаждане.

Растояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки

Ябълки: Подложка ММ 106 - 4 х 2,5м; Подложка М9 - 4 х 1.5м

Круши: Подложка ВА - 29 - 4 х 2,5м; Подложка Дива круша - 8 х 7м

Дюля и Мушмула: Подложка ВА - 29 - 4х 4м

Череша: Подложка махалебка - 6 х 5м

Вишна: Подложка махалебка - 6 х 5м

Кайсия и Слива: Подложка джанка - 6 х 5м

Праскова: Подложка праскова - 4 х 4м

Лешник: 5 х 3м

Дрян: 4 х 2.5мизточник: Овощен разсадник "Стоян Господинов"