Дърветата, оставени без резитба  дори за една година, образуват гъста корона, която благоприятства развитието на болести и поява на неприятели. Умелата резитба допринася за по-ранното плододаване, неумелата - закъснялата по време, забавено пензиране, силното прореждане - забавя  с 1-2 години встъпването на дърветата в зрялост. 

Формирането на овощните дървета  има и чисто естетическа стойност. Една градина с добре гледани дървета - правилно засадени, редовно рязани, напоявани и окопавани - създава радост за душата, намалява стреса  от тежкия живот, предизвиква ведро настроение. Особено по време на цъфтежа или есента преди беритба.

Добре гледаната градина прави хората по-добри, услужливи и благородни.  Резитбата е система от операции, които започват от засаждането и завършват до изсъхването на дървото. Първата цел на  тази система е оформянето на короната. Процесът започва от засаждането и продължава 6-8 години. За овощни дървета, които се формират като палмети, този срок е по-кратък -  3-4 години.

Как да си направим бордолезов разтвор?

Резитба за формиране

Изрязват се и своевременноо се премахват ненужните клонки, които сгъстяват короната. Едногодишен прираст се реже над пъпка, която е насочена в желаната от нас посока. При резитба на вътрешна пъпка клонът се ориентира към вътрешната част на короната. Когато се налага да се измени посоката на по-възрастна клонка, реже се над клонче, израстнало в желанаата посока и като се привърже, подпре или като се поставят разпонки. Не трябва да се оставят за скелетни клони, онези, които сгъстяват короната.

Резитба за плододаване

Прилага се след встъпване на овощните дървета в плододаване и продължава, докато прирастът отслабне, а плодовете издребнеят. Отрезът на едногодишна клонка започва 3-4 см над основата на пъпката и завършва непосредствено над върха и с наклон 45градуса спрямо хоризонта. По-дебелите клонки се отрязват на пръстен успоредно на клона, от който се премахва клонката. При отрязването на дебели клони, не бива да се оставя чеп. За да се избегне отчестването, клонът първо се подрязва отдолу и тогава отгоре. След резитбата отрезите се заглаждат с остър нож или с косер, намазват се с бяла боя/безирена - не лакова/. По-малките отрези не се замазват. След 3-4 месеца  замазването се повтаря, понеже дъждът и вятърът разрушават боята.

Резитба за подмладяване

Извършва се след спиране на растежа. Първо се отстраняват изсъхналите клони - до здраво разклонение. Премахват се и счупените от вятъра, наранените от градушки, измръзналите от студовете клони, нищо че се нарушава естетическия вид. При този вид резитба скелетните клони може да се намалят до 1/4 - 1/3 като едновременно се прорежда и се съкращава и обрастващата дървесина. При редовна резитба по-възрастните клони рядко се премахват, освен ако не са наранени.  Взависимост от сезона резитбите биват зимни и летни. Зимната се извършва след опадането на листата  до покарването на нови листа през пролетта. Лятната резитба се прилага през целия вегетационен период и се извършва по два начина: чрез филизиране и чрез пензиране. При филизирането се премахват още в началото на развитието им някои излишни млади клони. При пензирането се премахват върховете/2-3 листа/.

Торене на овощните растения

Етажна корона

За сливовите дрървета най-подходяща е етажната корона. При засаждането височината на дръъвчето е 50-60 см. След година от израстналите леторасти се оставят 3-4 за скелетни клони и един за водач, останалите се премахват. За водач се избира най-високо разположеният летораст, а за скелетни клони - разположените с 2-3 пъпки по-надолу от водача. Скелетните клони трябва да бъдат разположени равномерно около ствола - ъгълът на разминаване да е около 120 градуса. Ако скелетните клони са 4, ъгълът на разминаване ще е около 90 градуса. Скелетните клони с водача образуват ъгъл 45 градуса. Ако някоя от клонките е наведена, изправя се чрез привързване, а изправено растящите се отклоняват чрез разпонки.  Избраните скелетни клони се съкращават с около 1/3 до 1/2 от дължината им. По-силните и по-високо разположените се режат по-силно. Върховете на изрязаните клонки следва да бъдат на една височина. Следващите скелетни клонки е желателно да се разположат на една височина. Следващите скелетни клонки е желателно да се разположат поединично, като първият е на 60-80 см над етажа, а следващите се оставят през 40-60 см един от друг.

Свободно растяща колона

Може да бъде водач и с различен брой и разположение на скелетните клони. Формирането и протича естествено с незначителна резитба. Премахват се конкурентите на водача и клоните, които сгъстяват короната. Когато плододаването се засили и приключи силният растеж, в продължение на няколко години постепенно прореждането се засилва.

Грижите по дръвчетата през април са определящи за реколтата

Палмети

Най-добре се формира палмета, когато новозасаденото дърво е еднолетка/без коронка/. Ако засаждането е било през есента, първата резитба се извършва през пролетта на следващата година.  Дръвчето се съкращава на 70 см над пъпката/на присаждането/. В началото на юни се избират  три от най-силните леторасти  - единият за водач, двата за скелетни клони, които трябва да излизат от срещуположната страна на ствола. През пролетта на втората година водачът се прерязва за формиране на втори етаж на палметата. Междуетажното разстояние е 1 м за по-слабо растящите и около 1.20м за силно развиващите се. Основно правило при палметите е, че през периода на формирането, скелетните клони не се съкращават. Слабите клони се засилват чрез изправяне, силните се отслабват чрез наклоняване.

Автор - Симеон Лъвински

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Мехурки по сливата

Слива