Младите овощни дървета използват само част от площта на овощното насаждение. Това позволява в младите овощни градини да бъдат отглеждани и други култури, които да заемат неизползваната от овощните дървета площ. За междуредови култури в овощните градини трябва да засяваме такива растения, които няма да конкурират чувствително овощните дървета по отношение на влагата и хранителните вещества през май и юни, когато е най-усиленият растеж на леторастите и образуването на листата.

Зимните житни растения са едни от най-вредните конкуренти на овощните дървета по отношение на влагата и нитратите. При тях образуването на нитрати през пролетта е най-слабо и в сравнение с другите растения те изчерпват нитратите най-рано през пролетта. При засетите през пролетта междуредови култури е установено, че колкото по-късно е извършена сеитбата и колкото по-бавно се развива засятата култура, толкова повече натрупване на нитрати има през пролетта и толкова по-късно се изчерпват те. При по-късно засяваните окопни растения поради късната им сеитба и бавното им развитие в началото на вегетацията овощните растения разполагат с повече хранителни вещества и влага в началото на вегетацията и имат по-силен растеж.

Най-вредно влияние върху развитието на овощните дървета оказват многогодишните треви (люцерна, детелина и др.) и зърнените култури (пшеницаръж и др.). Житните култури са вредни не само защото извличат много влага и хранителни вещества, но и защото заплевеляват почвата в овощната градина. Слънчогледът също е неподходящ за междуредови култури в овощни градини.

Фиевата смес влияе благоприятно върху хранителния режим в почвата поради способността на фия да усвоява азот от въздуха, но поради развитието на голяма листна повърхност тя силно изсушава почвата, с което оказва неблагоприятно влияние върху растежа на овощните дървета.

Това трябва да се има предвид и фиевата смес да се използва като междуредова култура при младите овощни дървета, като почвата задължително се обработва в достатъчно широки околостъблени кръгове или на ивици, за да се отстрани отрицателното й влияние върху водния режим в зоната на кореновата система.

Най-подходящи за отглеждане межу дръвчетата са бобовите култури. Неподходящи са късните зеленчуци

Подходящи за отглеждане в младите овощни градини като междуредови култури са културите, които изискват грижлива обработка на почвата и редовно отстраняване на плевелите през пролетта и лятото. Подходящи за междуредови култури са фасул, грах, бакла, картофи, захарно и кръмно цвекло, тикви, пъпеши, ягоди, зеленчукови растения и др. Зеленчуковите култури са много подходящи за отглеждане в овощните градини, понеже се торят, редовно се обработват и поливат, но от тях трябва да се избягват тези,

които се поливат до късно през есента (зеле, праз, късни домати и др.). Това се налага, за да не се удължи до късно растежът на овощните дървета, защото дървесината им остава недобре узряла и чувствителна на зимните студове.

Ягодите и зеленчуците са много подходящи за междуредови култури, но ако овощните дървета се пръскат с отровни препарати, отглеждането на такива култури трябва да се избягва, щом напръсканите с отровни препарати растителни части ще се консумират, без да е възможно да се очисти добре продуктът. Това важи главно за плододаващите овощни градини, при които има повече пръскания с отровни препарати.

При отглеждане на междуредови култури в овощните градини освен старателните грижи за обработка на почвата необходимо е да се обърне голямо внимание и на торенето, което трябва да бъде по-редовно и с по-големи торови норми с оглед да се задоволят добре нуждите както на овощните дървета, така и на междуредовите култури. Въобще необходимо е да се вземат мерки чрез торене и обработка на почвата, а където е възможно и чрез напояване, да не се допусне почвата да обеднее на хранителни вещества и да се изсуши от междуредовите култури за сметка на овощните дървета.

Междуредовите култури трябва да бъдат редувани правилно, като същевременно се държи сметка и за видовия състав на овощните дървета и подложките. Така например в прасковите, кайсиевите и бадемовите градини не трябва да се засяват междуредови култури, които изискват обилно и често напояване, което е вредно за овощните дървета в тези градини.