резитба овошки Наред с традиционната чашовидна корона при прасковата може да се използва и свободно растящата корона (фузо), която е с водач. Нейните основни предимства се състоят в това, че растенията се засаждат на по-малки разстояния в реда (2-3 м), правят се по-малко резитби за формиране и плододаването започва по-рано.

Тази корона има добре развит централен клон, върху който се формират рамена от полускелетен тип. В основата рамената са най-силно развити, а към върха размерът им постепенно намалява.

За формирането на тази корона едногодишният посадъчен материал не трябва да се съкращава в разсадника.

Резитба на прасковата за формиране

При първата резитба след засаждането не се извършва съкращаване на централната ос. В някои случаи, когато дръвчетата са много силни и условията не са съвсем благоприятни, се препоръчва леко съкращаване на върха. Предивременните клонки върху стъблената част се премахват, премахват се и някои много силни клонки, които има опасност да конкурират водача. Всички останали клонки се съкращават на 2-3 пъпки. Насажденията, в които ще се прилага механизирана беритба, се формират с височина на стъблото 80-100 см, а останалите - с 50-60 см.

През втората година не се извършва почти никаква резитба на прасковата. Премахват се само леторастите върху стъблената част и единични силни клонки върху водача. Поради слабата резитба още през тази година се получава първата продукция.

При третата зимна резитба на прасковата се прави чувствително прореждане, като се премахват много силните и изправено растящи клонки, особено във връхната част, и клонките, които са израснали по посока на междуредието. Отстраняват се и много тънките и слаби клонки. Към основата се оставят по-силни полускелетни части, като се премахват част от предивременните клонки по продължителите им. Постепенно към върха се оставят по-слаби разклонения, като и при тях предивременните клонки върху продължителите им се пререждат.

Резитбата в началото на четвъртата година се изразява в допълнително леко прореждане и съкращаване на водача и на по-силните разклонения до двегодишна дървесина. С това приключва оформянето на свободно растящата корона.

Резитба за плододаване

През четвъртата година започва и детайлна резитба за плододаване, която по принцип не се различава от резитбата при чашовидната корона.