„Имам намерение за лоялност към клиентите и съм планувал да създам 200 дка черешова

градина. Прочетох доста литература и разбрах за вируса Little Cherry, от който плодовете издребняват. Какви са мерките

за борба с този вирус и кои сортове са чувствителни към него?”

Иван Атанасов от Търговище

Болестта литъл чери (малка череша) е сериозна болест, която се причинява от вируса Little Cherry.

Вреди както по череши, така и по вишни. Трябва предварително да уточним, че този вирус е разпространен главно в Америка и Канада, а за нашата страна е карантинна болест.    СИМПТОМИ

Болестта засяга главно качеството и големината на черешите. Плодовете на засегнатите дървета са по-малки от обичайното, с по-слаб цвят и по-беден вкус. Симптомите не винаги са еднакви и могат да се проявят само на една част от дръвчето. Силата на симптомите е различна при различните дръвчета. Инфектираните могат да са по-малко жизнени, но в общи линии няма някакво забележимо нарушение или срив в цялостното здраве на дървото. Появява се преждевременно почервеняване и опадване на листата през есента при някои сортове като Сам и Лапинс.заразени листаЦИКЪЛ НА ЖИВОТ

Болестта се разпространява от дърво на дърво посредством ябълковата щитоносна въшка - Phenacoccus aceris. Вредителят обикновено съществува, макар и в ниска степен, при комерсиалните черешови градини и е труден за откриване. Не лети, но се разпространява по съседни дръвчета при допир на клоните. Освен това по време на пълзежната фаза на насекомото, то се придвижва на кратки разстояния и с помощта на вятъра.Вирусът Little Cherry може да се предава и чрез допир на заразени клони, корени, което става най-вече при продажбата на овошките. Цъфналите дръвчета също са носители на вируса, без да проявяват симптоми и могат да играят ролята на

източници на болестта.    КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

Няма лечение или третиране на болестта литъл чери. Дърветата, които се предполага, че са болни, трябва да бъдат отстранявани и унищожавани. В райони, в които вирусът е регистриран, трябва да се внимава за ябълковата щитоносна въшка, тъй като високите популации могат до доведат до бързо разпространение на болестта. Присъздаване на нови насаждения винаги проверявайте новозакупените дръвчета с вирус-тест в специали- зираните лаборатории

(ЦЛКР – София).При създаване на блокове с череши, е много важно предварително да се изкоренят всички стари дървета от мястото преди да се засадят новите. Това ще помогне да се спре цикълът на инфекцията. Ако е въз можно, новите н а с а ж д е н и я трябва да са на р а з с т о я н и е (напр. над 10 м) от стари черешови градини, за да се забави разпространението на вируса в новосъздадените блокове. Чувствителни към вируса са сортовете Лам-берт, Бинг, Роял Ан, Ван,Сам, Лапин и Стела. череши - литъл чери вирус