Ябълкова градинаПри резитба на овощните дървета, ако няма никакви аномалии, най-силните филизи излизат от върховете или от 1-2 съседни пъпки. Колкото по-ниско са разположени на клона пъпките, толкова по-къси филизи израстват. В най-долната част на клона, пъпките въобще не се развиват, остават спящи пъпки. Това е класическия вариант.

Съществуват и две крайности:

  • на клона израства само един силен филиз - от върховата пъпка. От по-надолу разположените пъпки на клона израстват къси, 0.5-1.5 см филизи или листна розетка;
  • възможно е по-голяма част от пъпките въобще да не се развият от всички пъпки, с изключение на най-долните, израстват силни филизи.

При скъсяване на клона веществата се насочват за растеж към филизите останали под мястото на среза. При слабо скъсяване, забележими промени в броя на филизите, силата им на растеж и ъглите на отклоняване от стъблото практически няма, само зоната на растеж ще се доближи до основата на клона. При силно скъсяване броят на филизите може и да не се увеличи, но растежът на всеки от тях ще се засили и ъгълът на отклонение от стъблото ще стане по остър. При това резитбата ще повлияе само на скъсения клон, а на другите практически няма да се отрази. Това е така нареченото локално действие на резитбата.

Ето защо скъсяването е ценно. То позволява да се засили растежът там, където трябва и едновременно да се намали зоната на възможното оголване на клоните. Но самото скъсяване може да се окаже и вредно, ако се прилага към клони, които тръгват да се развиват и дават силни филизи от почти всички странични пъпки. Такъв тип разклонение, сам по себе си довежда до сгъстяване на короната. Това показва, че понякога силното скъсяване е противопоказно. При формирането на короната не можем без него. Основните клони се скъсяват, за да се уравновеси силата на растеж и подчинение на водача. Това води до стимулиране на разклоняването в дадено място. При възрастните силно растящи дървета, клоните се скъсяват за ограничаване размерите на короната, а при дърветата със слаб растеж или практически спрял такъв, за възстановяване на активността на растежните процеси.

По друг начин реагира дървото на цялостното премахване на клона. Ако отрежете дебел клон, забележимо засилване на растежа няма да има. Водата с разтворените в нея елементи се разпределя между останалите клони, разположени под мястото на отрязването.

Преди да започнете с лозарската ножица и триона, огледайте много добре дървото и решете, какъв начин на резитба ще е най-подходящ за него. Ако короната му е рядка, клоните са дълги, оголени, значи трябва силно да се скъсява. Ако короната е гъста, а клоните са с многобройни разклонения, наблегнете на прореждане на клоните. Не подлежат на скъсяване и рязане странични клони по-къси от 30 см. Те плододават в повечето случаи по-често и по-добре от другите. Такива клонки също не могат да сгъстят короната, дори и ако са насочени навътре или напряко на нея. При костилковите - вишна, череша, слива, ако отрежете върха на такъв клон останалата част ще изсъхне, тъй като на върха е била единствената растежна пъпка.