Високите температури в началото на второто десетдневие на май, достигнали на места до 30-32 градус ускориха развитието на пролетните и есенните култури, но честите превалявания от дъжд, а на места и от град попречиха на активната полска дейност. Вследствие на наднормените топлинни условия и валежите от дъжд на много места се наблюдаваше увеличение на болестите, неприятелите и плевелната растителност, което изискваше взимане на спешни растителнозащитни мерки.

През следващия период не се очаква съществена промяна на времето и то ще остане нестабилно и с чести превалявания. Прогнозираното повишение на максималните температури на места до 30-31 градуса отново ще ускори темповете на развитие на земеделските култури. При пшеницата и ечемика през периода ще протичат фазите: изкласяване, цъфтеж, оплождане и формиране на зърното, за които са характерни повишени изисквания към количеството на влага в почвата. Увеличените почвени влагозапаси след падналите от началото на месеца валежи ще се отразят благоприятно както на есенниците, така и на засетите пролетни култури. При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава увеличение на вегетативната биомаса. На отделни места при най-рано засетите посеви със слънчоглед ще се наблюдава и начало на поява на цветни бутони.

С по-бързи темпове ще протичат и началните етапи от вегетацията на късните топлолюбиви пролетни култури (памук, фъстъци, дини, пъпеши и др.). Условията ще бъдат благоприятни и за развитието на ранните и средноранни зеленчукови разсади. Към средата на третото десетдневие на май при зеления грах ще се наблюдава фаза млечна зрелост. През по-сухите дни от периода ще има възможност за работа на полето и за следцъфтежни пръскания при овощните култури.