Касиса (черно френско грозде) има висока биологична стойност на плодовете, които са много търсени и добре платени на световния пазар. Освен високото съдържание на захари, на органични киселини, на багрилни и пектинови вещества, на етерични масла и др. това са едни от най-богатите с витамин С и Р плодове, а също и с други витамини. Те се консумират ограничено в прясно състояние, но се преработват в много и разнообразни продукти. В листата на касиса също се съдържа голямо количество витамин С и други ценни съставки. Изсушени, те се използват за приготвяне на чай, който има лечебни свойства. За разлика от ягодата, малината и къпината плодовете на касиса узряват почти едновременно и това позволява беритбата да се извърши еднократно.

Как се размножава касисът?

Касисът може да се размножава чрез вкореняване на резници, чрез отводи, чрез разделяне на храсти, чрез облагородяване и чрез семена.

Размножаване на касис чрез резници може да се извърши, като се използват зрели или зелени резници. Размножаването със зрели резници е лесно приложимо и е най-ефективният начин в сравнение с останалите начини за произвеждане на посадъчен материал. Размножаването със зелени резници не е намерило приложение досега, а чрез отводи се прилага много рядко. Размножаването чрез разделяне на храсти се прилага само при липса на материал или ако се налага преместването на храстите от едно място на друго.

Размножаването чрез облагородяване на касис се извършва върху едногодишни клонки на 1-1,10 см височина, като се използват познатите в овощарската практика начини. При касиса най-добри резултати е дало присаждането чрез английска копулация и на страничен зарез, извършени в началото на пролетта. За подложки се използват златисто френско грозде и миризливо френско грозде.

Размножаването на касиса със семена няма практическо значение, понеже получените растения от семена обикновено са по-малоценни в сравнение с родителските сортове.

Какви почви и места са подходящи за отглеждане на касиса?

Касисът е влаголюбив овощен вид. Касисът се развива добре и на места, с по-високо ниво на подпочвената вода, но не повече от 1-1,5 м от повърхността на почвата. За него най-подходящи са леките глинесто-песъчливи, достатъчно влажни и проветриви почви, с неутрална или със слабо кисела реакция. Силно киселите почви не са подходящи за отглеждане на касиса. В случай че се налага отглеждането на касис на по-кисела почва, тя трябва да се варува.

За касиса най-подходящи са северните, североизточните и северозападните изложения. На голяма надморска височина може да се използват и южните, и западните изложения. Места с надморска височина над 950 м не трябва да се използват за отглеждане на касис.

Кога е най-добре да се засажда касисът?

Най-добър процент на прихващане и най-добър растеж на касисовите растения се получават, когато засаждането се извърши през есента. Растенията се вкореняват през зимата и през пролетта започват буен растеж. Есенното засаждане трябва да приключва до 20 ноември, а пролетното засаждане да се извършва по изключение.

Трябва ли да се подбират сортове-опрашители за касиса?

Повечето сортове касис се самооплождат, поради което не е необходимо да се засаждат сортове-опрашители. От самооплождащите се сортове касис обаче се получават по-високи и по-качествени добиви, ако се оплождат от други сортове. Ето защо в любителските градини трябва да се засаждат по 2-3 сорта.

Какъв трябва да бъде посадъчният материал от касис и как се подготвя за засаждане?

Качеството на посадъчния материал е от голямо значение за продуктивността и дълголетността на касисовите растения. Посадъчният материал трябва да има силно развита коренова система, която да се състои от 3-4 дебели корена, дълги 25-30 см, и многобройни тънки разклонения, а надземната част - от 3-4 силни леторасти с дължина около 50 см. Растенията да не са заразени от болести. Непосредствено преди засаждането на растенията се изрязват до здрава тъкан всички клонки и корени. Съкращавания на здрави корени не трябва да се прави.

На какви разстояния се засаждат касисовите растения?

Разстоянията на засаждане на касис зависят от сорта и степента на запасеност на почвата с хранителни вещества. Колкото по-богата е почвата, толкова по-големи са разстоянията. В любителските градини се прилага повече ръчна обработка на почвата, поради което разстоянията на засаждане на касис може да бъдат по-малки. Разстоянията между растенията в редовете и между редовете са еднакви - 1,2-1,5 м. По-малките разстояния са за по-бедни почви, а по-големите - за по-богати.

Какви са изискванията на касиса към обработката на почвата?

Обработката на почвата в касисовите градини трябва да се извърши така, че да не се допусне заплевеляване и сбиване на почвата. При по-силно и продължително заплевеляване растежът на храстите се забавя, плодовете остават дребни и една част окапват.

Основната обработка се извършва в края на септември или в началото на октомври на дълбочина 15-18 см в междуредията, а към защитната зона - на 6-8 см. Желателно е през 3-4 години да се извърши удълбочаване на оранта в междуредията на 20-25 см.

През лятото се извършват 4-5 обработки с култиватор на дълбочина 8-12 см. При обработката не бива в никакъв случай да се допуска оголване на приосновнага част на храстите.

Какви са изискванията на касиса към напояването?

Касисовите градини се нуждаят от поливка, когато годишната сума на валежите е под 700 л/м2.

През вегетационния период се извършват 3-4 поливки, първата от които се извършва рано напролет, втората и третата - до беритбата, а последната - след приключване на беритбата на касиса.

Във всяко междуредие се прокарват по 2-3 бразди, широки 40-60 см и дълбоки 10-12 см. Поливната норма се движи от 40 до 60 м3 вода на декар.

Трябва ли да се торят касисовите растения през първата година след засаждането?

Когато при предпосадъчната подготовка на мястото е извършено торене, през първата година касисовите растения не трябва да се торят. Касисовите растения се нуждаят повече от вода, отколкото от хранителни вещества.

С какви количества торове и как се тори касисът след втората година от засаждането?

Ежегодно на всеки храст трябва да се дават по 70-80 г амониева селитра, 80-120 г суперфосфат и 40-50 г калиев сулфат, а през една или две години - по 10-15 кг оборски тор. През годината, когато се дава оборски тор, минералните торове се дават наполовина. Оборският тор, суперфосфатът и калиевият сулфат се внасят през ноември, а азотният тор - през пролетта. След разхвърляне на торовете през есента се извършва прекопаване на 16-20 см дълбочина, а след разхвърляне на азотния тор се прекопава през пролетта на 5-6 см. Ако през юни листата са бледозелени, извършва се и едно подхранване с 25-30 г амониева селитра на храст.

Как се извършва беритбата на касиса?

Касисовите плодове се берат заедно с чепките. Беритбата започва, когато зърната наедреят и придобият съответното оцветяване, кожицата стане лъскава, а вкусът - приятен и кисел.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Кога и как се засажда бадемът

Сортове череши

Сортове сливи