Правилният избор на овощните видове и сортове е първо и най-важно условие, от което зависи успехът в по-нататъшната работа по създаване на овощното насаждение.

Подреждане на сортовете в насаждението

При самонеоплождащи се сортове, каквито са крушовите, трябва да се засаждат съвместно най-мало два взаимноопрашващи се сорта, като всеки от тях се групира в редове. Отделните групи се разполагат в насаждението последователно едно до друго, така че всяка група редове от отделните сортове да има в съседство сорт-опрашител. Редовете от тях не трябва да са много, защото вътрешните редове в групата ще бъдат отдалечени от редовете на сорта-опрашител и ще затрудни оплождането им. Смята се, че може да има по 10 съседни реда от сорт, но при гъстите насаждения, в които короните се склопяват в реда и образуват стена, затрудняваща до известна степен летежа на пчелите от едно междуредие в друго, е за предпочитане, броят на редовете да бъде до 6. Освен това се препоръчва, групите да се състоят от чифт редове /2,4,6/, за да може при беритбата с минаване в едно междуредие да се натоварват обраните плодове от два реда.

За големите овощни масиви се препоръчва да се засаждат по три сорта, дори и те да са добри опрашители. По този начин се избягва безплодието на единия или другия сорт, в случай че третият сорт встъпва по-късно в плододаване или е алтернативно плододаващ и не цъфти ежегодно, или е по-малко дълголетен. Независимо по каква схема ще се подредят сортовете, те трябва да се подберат така, че да встъпват едновременно в плододаване, да цъфтят едновременно, взаимно да се опрашват и да са еднакво дълголетни. Схемата на подреждането на сортовете трябва да се установи предварително,за да се има предвид необходимият брой дръвчета от всеки сорт.
Автор: Митко Митков