Докато почвата не е замръзнала могат да се засаждат овощни дръвчета и ягодоплодни храсти. Не е проблем да се работи и през декември, стига времето да позволява. Температурата на въздуха не бива да е по-ниска от 5-6oC, а почвата да не е прекалено мокра.

Вероятно не всички плодове са окапали, затова е необходимо да почистите останалите върху клоните, премахнете и гнездата на неприятелите. Остържетe с телена четка старата напукана кора върху ствола, варосайте включително и по-дебелите клони. Почвата в околостъблената чаша трябва да се почисти от растителни остатъци, да се натори с оборски тор и да се прекопае.

За да предпазите прасковите от къдравост, напръскайте дърветата с 2 % бордолезов разтвор.

Ябълките и крушите ще опазите от струпясването, ако ги напръскате с карбамид. Използвайте последните хубави дни на декември, работете, ако температурата на въздуха не е по-ниска от 5oC.

Калемите за присаждане се събират от южната страна на дръвчетата, съхраняват се в леко влажен пясък. Овошките, които ще облагородявате, трябва да се подготвят вече. Изрязват се излишнитие клони, оставят се само тези, които ще се облагородавят.

Добре е да изорете дълбоко или да обърнете с права лопата почвата в лозето. Наклонените терени се обработват напречно на наклона. Ако в района има опасност от големи мразове, загребете лозите най-късно до края на декември.

Проверявайте в какво състояние са съхраняваните плодове.Отворете вратите и прозорците през хладните часове, ако в помещението е станало прекалено топло и влажно. Прекалената влажност е рай за плесените. При ниска влажност кожицата на плодовете се набръчква и в този случай в помещението се поставя широк съд с вода.