Бяло вино може да се получи от всички винени сортове грозде, чийто сок не е оцветен. Най-често се използват сортове с бяло и розово грозде.

Алиготе

Алиготе се отличава със средно големи почти цилиндрични, сбити гроздове, често с едно крило. Зърната са средно едри, овални, често деформирани поради сбитостта на грозда, сочни, сладки и вкусни. Кожицата е тънка, жилава, обагрена жълто-зелено с ръждив оттенък при пряко слънчево огряване. Гроздето узрява през първата половина на септември. Лозите имат среден растеж и висока родовитост и добивност. Алиготе е един от най-родовитите винени сортове грозде. Притежава добра студоустойчивост, но не е сухоустойчив. Напада се от болести и неприятели, особено чувствителен е към обикновеното сиво гниене. Стопанско-технологичните си качества развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки със смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Сортът Алиготе изисква хълмисти и проветриви терени с по-леки, но достатъчно дълбоки и влагозапасени почви в по-хладните лозарски райони. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина със сламенозеленикав цвят и хармоничен вкус. Гроздето е пригодно и за производство на естествено пенливи вина.

Дружба

Сортът Дружба спада към групата на ранозреещите сортове винени сортове грозде. Гроздето узрява през последната десетдневка на август Сортът Дружба се отличава с висока родовитост и добивност.

Гроздът е средно голям, цилиндричноконичен със силно развито крило, полусбит до рехав. Зърното е средно едро, овално, жълто-зелено до кехлибареножълто, със силен восъчен налеп, често със загар. Кожицата е тънка и здрава, консистенцията е сочна, а вкусът - хармоничен с приятен мискетов аромат.

Произведените вина имат сламенобял цвят. Те са леки, пивки, с хармоничен мек вкус и нежен мискетов аромат.

Гергана

Сортът Гергана се отличава с изключително висока родовитост. Средно от декар се получават 2700 кг.

Гроздът е средно голям, коничен до цилиндричноко-ничен, полусбит. Зърното е голямо, кръгловато, слабо месесто, сладко, с много приятна свежест и хармоничен вкус със съвсем слаб мискетов аромат. Кожицата е средно дебела, жилава, жълто-зелена, покрита с восъчен налеп, чието съчетание с окраската придава на зърното седефен блясък.

Сортът Гергана узрява през втората половина на септември. Получените вина са бистри, с красив светложълт цвят със зеленикав оттенък, едва доловим плодов аромат, добра плътност, свежест и хармоничност. Сортът е подходящ за консумация в прясно състояние, за производство на гроздов сок и за виноматериали, предназначени за производство на винен дестилат. Сравнително устойчив е на студ и обикновено гниене.

Димят

Гроздовете на сорта Димят са средно големи до големи, полусбити. Зърната са едри, овални, с приятни вкусови качества и със слаб аромат на ванилия. Ципата е доста жилава, жълтозелена, със седефен оттенък. Сортът Димят е много родовит и може да се реже чашовидно или по системата Гюйо, но само на една плодна пръчка с 8-10 очи. При стъблено отглеждане трябва да се реже само на чепове. Сортът Димят е къснозреещ сорт с добра устойчивост на сиво гниене и със слаба студоустойчивост. Сортът Димят е подходящ за консумация в прясно стстояние и за производство на вино.

Мискет варненски

Гроздът е малък до среден, цилиндричноконичен или крилат, с едно силно развито крило, полусбит. Зърното е дребно, овално, с дебела кожица, жълто-зелено до кехлибареножълто, с дебел восъчен слой, сочна консистенция и мис-кетов аромат. Гроздето узрява в средата на септември. Получават се висококачествени десертни и полудесертни бели вина - светли, плътни, хармонични, е приятен лек мискетов аромат.

Сортът Мискет варненски има добър афинитет с разпространените у нас подложки. Гроздето се отличава с много висока устойчивост на напукване и сиво гниене.

Мискет кайлъшки

Лозите, отглеждани приземно и на полувисоки стъблени формировки, се отличават с добра растежна сила и са изравнени по хабитус. Сортът е ранозреещ. Технологичната зрелост на гроздето настъпва към 10-15 септември, а за производството на десертни вина е най-добре гроздоберът да се извършва през последната десетдневка на септември. Отличава се с добра родовитост и добивност. Гроздовете са изравнени по големина и строеж, цилиндричноконични, рехави, без признаци на изресяване и милерандаж. Зърното е овално, жълтозелено до златистожълто, със сочна консистенция, много хармоничен вкус и приятен нежен мискетов аромат.

Сортът Мискет кайлъшки притежава висока студоустойчивост. Практически е устойчив на мана и гниене и не се нуждае от третиране с растителнозащитни препарати и в най-благоприятните години за развитие на тази болест.

Мискет кайлъшки е изпитван върху подложката Шасла х Берландиери 41Б, резитба Гюйо и средно натоварване 26 очи на лоза.

Мискет кайлъшки е оригинален бял винен сорт с мискетов аромат за получаване на сухи трапезни и десертни вина.

Мискет отонел

Мискет отонел се отличава се с малък, полусбит грозд с цилиндрична форма. Зърната са средно едри, сферични, сочни, сладки, вкусни, със силен приятен мискетов аромат. Кожицата е дебела, крехка, жълто-зелена просветлива, откъм слънчевата страна с ръждиви петна. Гроздето узрява през първата половина на септември, но технологичната му зрелост за десертни вина настъпва в края на септември. Лозите имат среден до слаб растеж и добра родовитост. Мискет отонел притежава задоволителна студоустойчивост, значително по-добра в сравнение с Тамянка и Мискет врачански, поради което получи по-голямо разпространение в страната. Напада се от болести и неприятели, но гроздето се отличава със сравнително добра устойчивост на сиво гниене. Стопанско-технологичните си качества развива добре на стъблени формировки със смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Сортът Мискет отонел следва да се отглежда на хълмисти, проветриви терени с добро слънчево огряване и леки топли почви. От гроздето се произвеждат бели трапезни вина, които имат нежен, приятен мискетов аромат и умерена свежест. Десертните вина са много добри, но по качество отстъпват на произведените от сорт Тамянка.

Мискет марковски

Лозите се характеризират със среден до силен растеж и високи показатели на родовитост и добив. Гроздът на мискет марковски е коничен, понякога цилиндричноконичен, с едно крило, полусбит. Зърното е средно едро, кръгловато, месесто, сочно, сладко, със силен мискетов аромат.

Получените трапезни и десертни мискетови вина са с много добра бистрота, красив жълто-зелен цвят и силен мискетов аромат, с добра свежест, хармоничност. Има добър афинитет, развива се и плододава добре на подложките СО4 и 41Б.

Мискет сандански

Лозите се отличават със силен растеж. Технологичната зрелост на гроздето настъпва през второто десетдневие на септември. Гроздът на мискет сандански е средно голям, цилиндричноконичен. Зърното е средно едро, овално. Кожицата е дебела, жълто-зелена, с характерни точици. Консистенцията е сочна, със силен мискетов аромат. Гроздето е висококачествено с 25.9% захарност, със сравнително висока киселинност (7.3 г/л), което е от голямо значение за приготвянето на висококачествени десертни и десертно-сладки мискетови вина, отличаващи се с пълнота и пивкост.

Мискет червен

Гроздовете са средно големи, сбити. Зърната са средно едри, сферични, с приятен вкус и слаб мискетов аромат. Ципата е розова, покрита с прашец и осеяна с тъмни точици. Мискет червен има много добра родовитост. При резитба Гюйо се оставя само една плодна пръчка с 11-13 очи. Подходящ е за високостъблено отглеждане и тогава се реже на чепове и стрелки. Много устойчив е на студ, но е недостатъчно устойчив на сиво гниене. Мискет червен е сорт за получаване на висококачествени бели мискетови вина, но гроздето се използва и за консумация в прясно състояние. Узрява след памида и има склонност към изресяване.

Ризлинг

Ризлинг се отличава с малък, сбит грозд, с цилиндрична, понякога цилиндричноконична форма, често с едно крило. Зърната са дребни, кръгли, при сбити гроздове деформирани, сочни, сладки и вкусни. Кожицата е средно дебела, жилава, зеленикава, с редки черни точици, добре изразено пъпче и лек восъчен налеп. Гроздето узрява през първата половина на септември. Лозите имат среден растеж и много добра родовитост. Притежава много добра студоустойчивост, но не е сухоустойчив. Ризлинг се напада от болести и неприятели. В години с влажна и дъждовна есен гроздето се напада от обикновеното гниене. Стопанско-технологичните си качества развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки със смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Изисква хълмисти и проветриви терени, влагозапасени почви в по-хладните лозарски райони. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина с хармоничен вкус и фин букет.

Ризлинг италиански

Ризлинг италиански се отличава със средно големи полусбити до сбити гроздове с цилиндрична или цилиндричноконична форма, често с едно крило. Зърната са дребни, кръгли, при сбити гроздове деформирани, сочни, сладки и вкусни. Кожицата е средно дебела, жилава, жълто-зелена, с много добре изразено кафяво пъпче на върха и лек восъчен налеп. Гроздето узрява през средата на септември. Лозите имат среден растеж и много добра родовитост. Притежава добра студоустойчивост, но не е сухоустойчив. Ризлинг италиански се напада от болести и неприятели, особено чувствителен е към обикновеното сиво гниене. Стопанско-технологичните си качества Ризлинг италиански развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки със смесена резитба, но лозите не трябва да се претоварват. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Изисква хълмисти и проветриви терени с по-леки, но с добър воден режим почви в по-хладните лозарски райони. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина с жълтозеленикав цвят, хармоничен вкус и плодов аромат. Гроздето е пригодно и за производство на естествено пенливи вина.

Совиьон блан

Совиьон блан се отличава с цилиндрични до цилиндричноконични сбити гроздове. Зърната са дребни, сферични, често деформирани поради сбитостта на грозда, сочни, сладки, с приятен възкисел вкус. Кожицата е жълто-зелена, с обилен восъчен налеп. Гроздето узрява през средата на септември. Лозите имат среден растеж и добра родовитост. Притежава средна студоустойчивост. Напада се от болести и неприятели. Стопанско-технологичните си качества Совиьон блан развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки със смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Изисква хълмисти и проветриви терени с по-леки по механичен състав почви. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина. В зависимост от района и времето на гроздобера от гроздето могат да се произвеждат естествено пенливи вина, дестилатни виноматериали и десертни вина.

Тамянка

Тамянка се отличавае със средно голям, полусбит до сбит грозд с цилиндричноконична форма, често крилат, с къса вдървесинена дръжка. Зърната са средно едри до дребни, сферични, сочни, сладки, вкусни, със силно изразен мискетов аромат. Кожицата е дебела, при добро узряване ръждивожълта, с дребни черни точици. Когато гроздето презрее, зърната завяхват и стафидират. Гроздето узрява до средата на септември. Лозите имат среден растеж и средна родовитост. Тамянка притежава слаба студоустойчивост, поради което стъбленото му отглеждане е възможно само в районите, където температурите през зимата не падат под -17°С. Напада се от болести и неприятели и силно от лозовия акар. Стопанско-технологичните си качества развива добре и на стъблени формировки със смесена резитба, но лозите трябва да се натоварват умерено, за да се запази високото качество на гроздето. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария SO4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Сортът Тамянка следва да се отглежда в най-топлите микрорайони с дълга, топла и суха есен, на хълмисти, проветриви терени с добро слънчево огряване и леки почви. От гроздето се произвеждат изключително фини десертни вина, както и сухи бели вина.

Траминер розов

Отличава се с малък, сбит грозд с конична, понякога разширена в основата си форма, често крилат, с къса вдървесинена дръжка. Зърната са дребни, овални, при сбити гроздове деформирани, сочни, сладки и вкусни. Кожицата е дебела, плътна, розово-червена до сиво-розова поради обилния восъчен налеп.

Гроздето узрява до средата на септември. Лозите имат среден растеж и средна до добра родовитост, добра студоустойчивост, но не са сухоустойчиви. Напада се от болести и неприятели, а при влажна есен гроздето силно се напада от обикновеното сиво гниене. Стопанско-технологичните си качества развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки със смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Изисква хълмисти и проветриви терени, сравнително по-богати, достатъчно влагозапасени почви в по-хладните лозарски райони. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина с хармоничен, фин вкус, които при отлежаване развиват оригинален букет и специфичен аромат.

Юни блан

Гроздовете на Юни блан са големи, полусбити със средно едри сферични зърна. Ципата е здрава, жълто-зелена до жълто-розова. Гроздето е воднисто и не е подходящо за консумация в прясно състояние. Юни блан е къснозреещ сорт, много родовит, с много добра устойчивост на сиво гниене. От него се получават хубави бели вина с фин вкус. При резитба Гюйо се оставя една плодна пръчка с 11-13 очи. При стъблени формировки трябва да се реже само на чепове. Юни блан може да се засажда в райони, където сортът Димят успява да узрее. Студоустойчивостта му е слаба.

Шардоне

Шардоне се отличава със средно голям клонящ към малък грозд с цилиндрична или цилиндричноконична форма, често с едно крило, сбит, понякога рехав. Зърната са дребни, кръгли, при сбити гроздове деформирани, сочни, сладки и вкусни. Кожицата е тънка, жълто-зелена, с лек восъчен налеп. Гроздето узрява в началото до средата на септември. Лозите имат среден растеж. Шардоне се отличава с много добра родовитост, но добивите са средни. Притежава сравнително добра студоустойчивост. Напада се от болести и неприятели. В години с влажна и дъждовна есен гроздето се напада от обикновеното гниене. Стопанско-технологичните си качества Шардоне развива най-добре, когато се отглежда на стъблени формировки, като се предпочита смесена резитба. Подходящи подложки са Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария СО4, Берландиери х Рипария, Кобер 5ББ. Изисква хълмисти и проветриви терени, с по-богати, дълбоки, влагозапасени почви в по-хладните лозарски райони. От гроздето се произвеждат висококачествени бели трапезни вина с хармоничен вкус, плодов аромат и фин букет.

Черноморски брилянт

Лозите от сорта Черноморски брилянт имат среден до силен растеж върху подложката Шасла х Берландиери 41Б. Родовитостта е висока. Гроздът е средно голям, коничен, до цилиндричноконичен, полусбит. Зърното е средно едро до едро, сферично, сочно, сладко, много приятно на вкус, с добре изразен мискетов аромат. Кожицата е средно дебела, жилава, обагрена жълто-зелено. Съотношението захари/киселини е оптимално за получаване на бели трапезни вина. Вината се отличават с красив жълтозеленикав цвят, много добра бистрота, мискетов аромат, свежест и хармоничност.

Гроздето на Черноморски брилянт узрява в началото на септември и в най-топлите райони на страната могат да се приготвят десертни вина. Свежият и хармоничен вкус на гроздето и финият му мискетов аромат дават възможност да се получава ароматичен и с подходяща свежест гроздов сок.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подготовка на лозите за засаждане

Сортове грозде за производство на червени вина

Формировка Гюйо при лозите

Армира - типичен десертен сорт грозде