грозде сорт Русалка Сортът Русалка е получен от кръстосването на сортовете Май 5 и Хибрид V-6 от М. Кондарев, Н. Матевска, И. Божинова и 3. Русев. Утвърден през 1978 г. Листът е средно голям, нарязан, петделен, средно дебел, отдолу четинест. Опашният вряз е затворен, понякога отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, слабо четинеста, виненочервена.

Гроздът е среден до голям, коничен до пирамидален, полусбит до сбит. Дръжката му е средно дълга, вдървесинена в основата, жилава. Средната маса на един грозд е 200-300 г.

Зърното е средно едро, овалнояйцевидно. Кожицата му е тънка, жълто-зелена, при узряване порозовява. Консистенцията му е месеста. Вкусът е приятен, много хармоничен, неутрален. Зърното е с пълна безсеменност. Средната маса на едно зърно е 2,80 г.

Сортът Русалка се отнася към групата на много ранните безсеменни сортове. Гроздето му узрява през първото десетдневие на август.

Лозите са средно растящи, с много добра родовитост и добиви. При стъблените формировки трябва да се реже на чепове с по 2 очи и стрелки с по 6-7 очи. Средният добив от лоза при стъблена формировка е 6-8 кг, а от декар - до 1500 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане.

Сортът Русалка не е склонен към изресяване и милерандаж. При повишена влажност около периода на узряването гроздето е чувствително на напукване и сиво гниене. Афинитетът му с подложките е добър. За предпочитане е да се засажда на по-леки богати почви. Реагира добре на напояване.

По механичен състав на гроздето Русалка е типичен десертен сорт. Зърната заемат по-голяма част от масата на грозда. Кожицата съставлява малка част от масата на зърното. Съдържанието на захари в гроздето във физиологична зрелост достига до 20,1%, а на титруеми киселини - до 5 г/л. Гроздето от сорт Русалка е предназначено главно за производство на стафиди. При сухо и слънчево време през август може да се суши при естествени условия. Стафидите имат добър външен вид и приятни вкусови качества.

Русалка е безсеменен ранозреещ десертен сорт с голяма родовитост, който може да се отглежда до 800 м надморска височина.