Присаждането на лози по време на вегетацията (присаждане на зелено (на ластар) ) е по-лесен начин, отколкото на зряло. Освен всичко друго има и предимството, че при неуспех може да се повтори веднага, вместо да се чака една година. Това е така, защото подходящият срок за присаждането на лозите на зелено е доста разтеглен - от края на май до втората половина на юли.

Има два начина за присаждане на зелено - на обикновена копулация и на разцеп. Еднакво може да се доверите на който и да е от тях, ако мислите да преоблагородите някоя стара лоза с по-съвременен или по-интересен сорт. На който и от тях да се спрете, предварително трябва да подготвите лозата за присаждане. Избирате 2-3, най-много 5 летораста, а останалите премахвате. Тях ще използвате за присаждане. Ден-два преди присаждането полейте лозата. Ако е имало обилни валежи, може и да пропуснете поливката. Преди да пристъпите към същинското присаждане почистете филизите, които ще облагородявате, от листа, реси, мустаци. На удобно място край себе си поставете филизите, от които ще взимате калеми. От момента на тяхното вземане до самото присаждане ги съхранявайте в съд с вода.

Присаждане на зелено

Обикновена копулация

Най-подходящото място за поставяне на калема е зоната на вдървесиняването. Нея ще установите чрез внимателно опипване с пръсти. В тази зона откъм страната на горното зимно око правите кос отрез (под ъгъл около 30 градуса) през междувъзлието. Подготвяте калема, като прерязвате филиза, еднакво дебел с подложката, на около 2 см под лист и на около сантиметър над него (от един филиз може да се вземат няколко калема). В пазвата на листа има пъпка. Тя може и да е незабележима, но добре е да е започнала да се развива, т. е. колтученето да е достигнало 1-2 см дължина. Две трети от листната петура премахвате. От страната на пъпката на около половин сантиметър под нея правите кос отрез, еднакъв по наклон и размер с отреза на подложката. Веднага след това поставяте калема върху подложката, така че отрезите напълно да се покрият. Двете части привързвате с памучен конец, без да правите възли, а само усуквате краищата му. Някои с успех използват вместо конец изолирбанд. Ако до час върху калема се появи капка, значи, че соковете са преминали в него и съединяването е успешно. Присадения филиз трябва да привържете към колче, за да избегнете повредите от вятъра. След 2-3 седмици пъпката се развива, срастването е станало и тогава задължително снемате превръзката.

Присаждане на разцеп

Времето за присаждане на разцеп подготовката на подложката, събирането и съхранението на калемите са същите, както при копулацията. Разликата при присаждането на лозата на разцеп е в направата на отрезите. Избраният за подложка летораст прерязвате напречно на 3-4 см над възела (коляното). След това почти до него правите разцеп по диаметъра. От двете страни под възела на калемчето, еднакво дебело с подложката, правите коси отрези, така че да се оформи клин. Така подготвено го пъхвате в разцепа и привързвате с памучен конец. Оттук нататък постъпвате както при копулацията.

Успехът на присаждането на лозата и при двата начина много зависи от гладкостта на отрезите. Затова използвайте безупречно остро ножче. От значение за присаждането на лозите на зелено са и метеорологичните условия. Когато времето е по-влажно и относително хладно, калемът не засъхва и срастването е по-сигурно. Затова е и добре да засенчите мястото на присаждането. За да не засъхват отрезите по време на манипулацията, най-добре е да присаждате сутрин до 9 часа и надвечер след 17 часа. В хладно и влажно време може през целия ден.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Пръскането преди цъфтежа защитава овощните дървета от вредители

Отглеждане на праскови - особености

Основни болести при лозата