Обработката на почвата в лозята се състои в ежегодно и многократно разрохкване на почвата. Тя се извършва в реда и в междуредието. С нея се цели натрупване и запазване на влага в почвата; проникване на въздуха на по-голяма дълбочина в почвата; унищожаване на плевелната растителност; заравяне на внесените торове на дълбочината на хранещите корени; предпазване на лозите в загрибните райони от измръзване.

Според времето, през което се извършват, обработките биват есенни, пролетни и летни.

Есенна дълбока оран

Чрез есенна дълбока оран се обръща, разрохква се и се размесва горният почвен пласт, по-дълбоко се внасят органичните торове и се създават условия за максимално задържане на водата от есенно-зимните валежи.

У нас есенната дълбока оран в лозята се извършва на дълбочина 22-25 см. При високостеблените лозови насаждения тя се извършва непосредствено след гроздобера, а при нискостъблените - след резитбата и полагането на плодните пръчки, като в загрибните райони се съчетава със загрибването на лозите.

Във високостъблените лозови насаждения есенната дълбока оран може да се замени с дълбоко разрохкване на почвата с култиватор-разрохквач. Заменянето на плужната оран с дълбоко (до 30 см) разрохкване на почвата води до намаляване на разхода на гориво с 40-50% и на почвената ерозия, тъй като почвата не се разпрашва и остава равна.

Загрибване и отгрибване на лозите

Загрибване и отгрибване на лозите се извършват само на приземните формировки в загрибните райони. Загрибването на лозите се извършва през есента заедно с есенната дълбока оран, а отгрибването на лозите - през пролетта, когато е преминала опасността от зимните студове.

Пролетни обработки на почвата в лозята

Чрез пролетни обработки на почвата в лозята се унищожават ранните пролетни плевели и се подобрява аерацията на почвата. Едновременно с това се заравнява почвената повърхност, с което се създават условия за запазване на натрупаната влага.

Пролетните обработки на почвата в лозята може да се извършват с обръщане или без обръщане на почвения пласт. При тежки, по-влажни и по-силно заплевелени почви се извършва пролетна оран, а в останалите случаи пролетно култивиране.

Първата пролетна обработка се прави през втората половина на април на дълбочина 18-20 см. Когато се налага втора пролетна обработка, тя се прави на по-малка дълбочина - 12-15 см и по принцип е без обръщане на почвения пласт.

Летни обработки на почвата в лозята

Чрез летните обработки почвената повърхност се заравнява и се поддържа чиста от плевели. Летните обработки се правят на дълбочина 8-12 см. Броят им зависи от състоянието на почвата, от заплевеляването и от падналите валежи.

Заменяне на почвените обработки с хербициди

Недостатък на почвените обработки е, че с тях се разрушава структурата на почвата, трябва да се извършват многократно и са сравнително скъпо агротехническо мероприятие. Тези недостатъци може да се избегнат чрез използването на хербициди.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Върху успеха при използването на хербицидите оказват влияние следните по-важни условия:

  • познаването на плевелите и изборът на подходящия хербицид;
  • механичният състав, структурата и влажността на почвата - при леки и влажни почви се употребяват по-ниски дози;
  • смяна на хербицидите - при употреба на едни и същи хербициди и в резултат на унищожаването на едни и същи плевели се създават благоприятни условия за развитието на други плевели;
  • използването на оптимални дози - по-високите дози потискат развитието на някои полезни почвени микроорганизми.

Използването на хербицидите трябва умело да се съчетава с почвените обработки. С хербициди се третират ивиците в реда, а междуредията се обработват с машини. За намаляване на броя на култивиранията в междуредията може да се внасят хербициди през една или две години.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Присаждане на лозите на място

На какви разстояния се засаждат на лозите?

Мелиоративни работи преди засаждането на лозите

Вегетативно размножаване на лозата