Сортът Мискет тракийски е получен от кръстосването на сортовете Димят и Перл дьо Ксаба. Листът е средно голям, слабо нарязан, три- до петделен, отдолу слабо четинест. Опашният вряз е затворен, понякога отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена.

Гроздът е средно голям до голям, коничен или крилат с едно крило, полусбит. Дръжката му е средно дълга, дебела, крехка. Средната маса на един грозд е около 300 г.

Зърното е средно едро, овално. Кожицата му е тънка, крехка, жълто-зелена, често със загар. Консистенцията му е месеста, сочна. Вкусът му е хармоничен, приятен, леко мискетов. В едно зърно има 1-3 дребни семена. Средната маса на едно зърно е около 3 г.

Сортът Мискет тракийски се отнася към групата на ранните сортове. Гроздето му узрява около средата на август.

Лозите са средно растящи, с висока плодовитост на основните леторасти и колтуци и изискват само къса резитба. Те често се претоварват с грозде, което остава некачествено. Средният добив от лоза е 6-8 кг, а от декар - до 1500 кг. Лозите се развиват добре върху леки, плодородни почви. Мискет тракийски не е склонен към изресяване и милерандаж. Афинитетът му с подложките е много добър. Слабо устойчив е на ниски зимни температури.

Сортът Мискет тракийски е типичен десертен сорт. Кожицата и семената са малко в зърната. Съдържанието на захарите в гроздето при физиологична зрелост е от 18 до 20%, а на титруеми киселини - средно 6,5 г/л. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Подходящо е главно за консумация в прясно състояние. Може да се отглежда при надморска височина до 700 м.