Благодарение на високия процент захари които съдържа, гроздето най-хранителният и вкусен плод в страните с умерен климат. Общо взeто, гроздето засилва организма, води до увеличаване на масата и подобрява здравното състояние на оздравяващите от тежки болести или туберкулозно болни. За да се снабдява пациентът със съвсем прясно грозде и за да могат да се спазват изцяло предписанията на лекаря относно режима, който трябва да се спазва, най-добри резултати дава лекуването с грозде в специални гроздолечебни станции. Такива има в Украйна, Франция, Швейцария, Италия и др. Това налага съхраняване на десертно грозде и предлагане на пазара и през зимния сезон. За да се удължи периодът на консумацията на прясно грозде още в древността са били практикувани различни начини на съхраняване на гроздето.Докато в миналото съхраняването на гроздето е имало за цел да задоволява нуждите на домакинството през зимата, през втората половина на миналия век и досега се създават инсталации за изкуствено охлаждане на гроздето в хладилни помещения и предлагане на пазара големи количества.

Трайността на гроздето по време на съхранението зависи от сорта, климатичните условия, начините на отглеждане и условията в съхранилището. Най-подходящи за съхранение са гроздата от десертни сортове грозде от ориенталската еколого-географска група, които имат хрускаво месо, рехави гроздове и сравнително крехка кожица. На тези изисквания отговарят сортовете Болгар, Мискет Хамбургски, Италия, Брестовица, Бляк перл, Тича, Петричка есен и др.

Наблюденията са показали, че гроздето на старите лози се съхранява по-добре от това на младите. Почвата и местоположението на лозето оказват влияние върху трайността на гроздето. Засадените в леки почви и по наклонени терени лози дават по-издръжливо грозде от засадените в равни и плодородни почви. Гроздето от късно напоявани лози или браното след изобилни дъждове подлежи на бързо изгниване.

Прекомерното наторяване на лозата с азотни торове и много голямото натоварване несъответсвуващо на силата на лозата, намаляват трайност му. Гроздето набрано от лози, на които вегетацията е протекла неправилно поради чести превалявания от дъжд или продължителна суша, не е годно за съхранение. Гроздето за съхраняване трябва да се бере добре узряло, след известен период (3-4 дни) от хубаво време. Самото бране се извършва внимателно, като зърната се предпазват от нараняване и изтриване на восъчния налеп. Гроздът се хваща внимателно за дръжката и след като се отреже от лозата с ножичка, очиства се от повредените зърна и се поставя внимателно в щайга, само на един ред, с която става пренасянето му до съхранилището.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Безсеменни сортове лози

Какво е физиологична и технологична зрелост на гроздето?

Вирусни болести по лозата и защита

Избор на най-подходящите сортове лози

Кои са ранозреещите десертни сортове лози?