Флайм сидлес Сортът Флайм сидлес е създаден в Опитната станция в Дейвис - Калифорния (САЩ). Размножен е в Калифорния и Италия. В България е внесен през 1984 г. и е засаден на малки площи в района на Пловдив, Бургас, Стара Загора и др.

Листът е средно голям до голям, петделен, плътен, кожест, нагънат между главните нерви. Опашният вряз е отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, бледовинено оцветена.

Гроздът е много голям, разклонен, полусбит до рехав. Дръжката му е дълга, дебела, жилава. Средната маса на един грозд е 370 г, като отделни гроздове достигат до 850 г.

Зърното е средно едро, овално до сферично, понякога слабо сплеснато на върха. Кожицата е средно Дебела, крехка, червена до тъмночервено-виолетова.

Консистенцията е месеста. Вкусът е хармоничен, неутрален. Зърното е без семена или със слабо развити семена. Откъсва се заедно с дръжчицата. Средната маса на едно зърно е 2-3 г.

Сортът Флайм сидлес се отнася към групата на ранните сортове грозде. Гроздето му узрява около средата на август.

Лозите са силно растящи, с добра родовитост. При стъблена формировка изисква смесена резитба на чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 10-12 очи. Средният добив от лоза е 6-7 кг, а от декар - 1800-2000 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане. Сортът не е склонен към изресяване и милерандаж. Не е устойчив на ниски зимни температури, на мана и на оидиум. Гроздето му е практически устойчиво на сиво гниене. Има добър афинитет с подложките. Развива се най-добре върху богати и плодородни почви. Изисква напояване.

По механичен състав на гроздето Флайм сидлес е типичен безсеменен десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е голям. Кожиците съставляват малка част от масата на зърната. Съдържанието на захари в гроздето при физиологична зрелост е от 16 до 18%, а титруемите киселини са 6-6,5 г/л. Гроздето е с много добра транспортабилност и запазва дълго време външния си вид. То е предназначено основно за производство на стафиди и по-малко за консумация в прясно състояние поради по-дребните му зърна. Получените стафиди имат добри вкусови качества.

Флайм сидлес може да се отглежда при надморска височина до 600-700 м.