Кардинал

Гроздовете са средно големи до големи, най-често рехави, разклонени. Зърната на гроздето от сорт Кардинал са едри, с овална форма и слабо изразени надлъжни ребра. Кожицата е тъмновиолетова, средно дебела, крехка. Месото е хрупкаво, приятно на вкус, със слаб мискетов аромат (при добро узряване). Зърната са неизравнени по големина. При малоценните вариации и вирусно болните лози често се наблюдава неравномерно оцветяване на кожицата на зърната, склонност към силно изресяване и милерандаж.

Лозите от сорт Кардинал се отличават с буен вегетативен растеж. Гроздето е сравнително устойчиво на гниене. Лесно се напуква. Поради това поливането (ако е необходимо) трябва да се извършва своевременно. Сортът страда от оидиум и мана. Чувствителен е към ниски температури. Това качество трябва да се има предвид при избора на място за засаждане.

Отличава се с висока родовитост, добивност и добра транспортабилност. Най-подходяща формировка за него е едностъбленият двустранен кордон с височина на стъблото до 1,3 м. Изисква по-богати влагоемни почви.

Кардинал е ценен ран десертен сорт грозде. Узрява през първата половина на август.

Супер ран Болгар

Гроздовете са средно големи до големи, средно сбити до рехави, конични, с изравнени по големина и оцветяване зърна. По външен вид наподобяват сорт Болгар. Средната маса на един грозд е около 250-300 г. Зърната на гроздето от сорт Супер ран Болгар са едри до много едри, продълговати, месести, с много приятен хармоничен вкус. Кожицата на зърната е восъчножълта до кехлибарена.

Супер ран Болгар е един от най-ранните десертни сортове грозде, който узрява през първата половина на август. Расте буйно, има добра родовитост и добивност. Много ценно качество е дружното узряване на гроздето, което позволява беритбата да се извърши на една или две ръце. Освен това, оставено на лозите, гроздето запазва доста дълго привлекателния си външен вид и добрите вкусови качества. Реагира положително на напояване. При сухи условия кожицата се набръчква и се влошава търговският вид на гроздето.

Най-подходяща формировка за сорта Супер ран Болгар е стъбленият двураменен Гюйо с височина на стъблата 1,2-1,3 м.

Плевен

Гроздовете са средно големи до големи, конични, понякога крилати, рехави до много рехави, с изравнени по големина едри до много едри по форма, продълговати зърна. Кожицата на този сорт грозде е дебела, крехка, жълто-зелена. Месото е хрупкаво, сочно, с хармоничен вкус.

Сортът узрява в средата на август. Лозите се отличават със силен растеж и сравнително добра родовитост. Стъблените формировки (стъблен двураменен Гюйо) са много подходящи, тъй като чувствително се повишава родовитостта на сорта. Устойчивостта на ниски температури е слаба.

Красивият външен вид и ранният срок на узряване, съчетани с голямата транспортабилност, правят сорта перспективен.

Чауш

Гроздовете са средно големи до големи, конични, полусбити до плътни. Поради това, че цветовете му са функционално женски, често не се извършва добро оплождане и гроздовете силно милерандират. Зърната на този сорт грозде са едри, яйцевидни или кръгловати. Месото е сочно, сладко, с много хармоничен вкус и фин ванилен аромат. Кожицата е жълто-зелена, дебела, но крехка.

В условията на Южнобългарския лозарски район сортът узрява към средата на август. Има буен вегетативен растеж и добра родовитост. Поради това че не може да се самоопложда, добивите по години варират доста силно. За да се осигури нормално опрашване, сортът трябва да се засажда близо или смесено със сортове, които имат фертилен прашец и цъфтят едновременно с него. Такива са Хамбургски Мискет, Шасла доре, Димят и др. Сортът се напада силно от мана и оидиум, а във влажно време - и от обикновено гниене. Поради крехката кожица е значително по-слабо транспортабилен. Устойчивостта на студ също е слаба. Сортът развива ценните си стопански качества на по-леки почви с добро изложение. Независимо от недостатъците поради отличните вкусови качества той представлява интерес главно за частните стопанства. Много добре се развива при асмовидно отглеждане.

Брестовица

Гроздовете са средно големи, конични, често крилати с едно крило, полусвити до рехави. Средната маса на грозда е 317 г. Зърната на този сорт грозде са много едри, с продълговатоцилиндрична форма и към върха заоблени. Кожицата е дебела, еластична, жълто-зелена до кехлибареножълта, с дебел слой восъчен налеп. Консистенцията е месеста, сочна. Вкусът е приятен и хармоничен, с лек мискетов аромат.

Брестовица е едроплоден, ранозреещ десертен сорт грозде. Гроздето му узрява през втората половина на август. Той е силно растящ, с добра родовитост и висока добивност. Склонен е към изресяване и милерандаж. Особено чувствителен е към оидиум. Лозите са слабо устойчиви на ниски зимни температури. Гроздето е сравнително устойчиво на напукване и сиво гниене. За Брестовица са подходящи по-богати и дълбоки, леки по механичен състав почви при поливни условия. При него са установени голям брой вариации, което налага провеждането на клонова селекция.

Гроздето има добра транспортабилност и съхраняемост. Сортът Брестовица има ценни стопански качества и е включен в Националната сортова листа като основен за производство на десертно грозде.

Сорт Велика

Гроздовете на сорт Велика са големи, конични, рехави. Зърната са много едри, дълги, слабо стеснени към върха. Кожицата е тъмночервено-виолетова. Сокът е безцветен. Значителна част от нормално развитите зърна на сорт грозде Велика са безсеменни. Консистенцията е хрупкава, а вкусът - неутрален, хармоничен. на Сорт Велика не се рони и има висока транспортабилност.

Сортът грозде Велика е много силно растящ. Много добре  на сорт Велика се развива и плододава на формировка стъблен Гюйо. Чувствителен е към ниски зимни температури и болести. Поради големите гроздове с едри зърна, добрата транспортабилност и приятните вкусови качества сорт грозде Велика е перспективен десертен сорт.

Болгар

Най-разпространеният семенен десертен сорт у нас. Отличава се с големи до много големи конични, крилати, полусбити до рехави гроздове. Зърната на този сорт грозде са много големи, продълговатоцилиндрични, понякога яйцевидни, хрупкави, с хармоничен вкус. Кожицата е дебела, здрава, но не е жилава, кехлибареножълта, понякога с ръждиви петна по огряваната от слънцето страна. Гроздето узрява около средата на септември. Лозите са силно растящи с добра родовитост при отглеждане на приземен Гюйо, а при стъблени формировки, тя се увеличава - стъблен Гюйо, Мозер, асма и др. Нападат се от гъбни болести, неприятели и не са устойчиви на ниски зимни температури. При неблагоприятни климатични условия по време на цъфтежа се появяват милерандаж и клейстогамия. Най-добре плододават лозите, които се отглеждат на дълбоки, свежи, хумусно-карбонатни черноземи на льосова основа, канелено-горски и алувиално-наносни почви. Болгар е най-ценният десертен сорт грозде у нас, гроздето на който се използва главно за прясна консумация.

Хамбургски мискет

Гроздът е средно голям, разклонен, силно рехав. Зърната на този сорт грозде са средно големи до големи, овални, сладки, със силен мискетов вкус. Кожицата е плътна, жилава, тъмносиня, покрита обилно с восъчен налеп. Гроздето узрява през първата половина на септември. Лозите се отличават със среден растеж и много добра родовитост при отглеждане на формировките стъблен Гюйо и двустранен кордон със смесена резитба. Сортът Хамбургски мискет е склонен към изресяване, поради което се препоръчва прищипване на леторастите преди цъфтежа. Напада се от болести и неприятели, особено от брашнеста мана. Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. Той е сравнително по-студоустойчив от сортовете Болгар и Кардинал. Лозите от сорта Хамбургски мискет плододават добре на хълмисти терени с до статъчно богати, но леки по механичен състав почви. Гроздето е приятно за ядене и подходящо за съхраняване. Използва се за гроздов сок, компоти, както и за приготвяне на мискетови вина и ракии за вътрешния пазар.

Италия

Отличава се със средно голям до голям коничен, рехав грозд, с дълга, крехка зелена дръжка. Зърното на този сорт грозде е много голямо, продълговато, обратнояйцевидно, здраво закрепено за дръжчицата, сладко, със силен мискетов вкус. Кожицата е дебела, кехлибареножълта, понякога с ръждиви петна от огряната от слънцето страна. Гроздето узрява през втората половина на септември. Лозите са силно растящи със средна родовитост. Най-подходящи формировки са стъблен Гюйо, Мозер, асма и др. Сортът е чувствителен към болести и неприятели, като на сивото гниене е сравнително устойчив. При преваляване и ниски температури по време на цъфтежа се появяват милерандаж и изресяване. От среднозреещите десертни сортове грозде той е един от сравнително устойчивите на ниски зимни температури, но е чувствителен към засушаване. За него са подходящи богатите и свежи почви в топлите райони.

Сензо

Сензо (Cinsault) е стар френски сорт. Разпространен е най-много в Южна Франция. Сензо е включен в стандартния сортимент на Молдова и Украйна. У нас сорт Сензо се среща главно във Врачанска област (Оряховски район).

Есенното оцветяване на листа е червеникаво. Гроздът е средно голям, понякога голям (15/11 см), коничен, рядко крилат, полусбит. Зърно е едро (20,2/16,7 мм), яйцевидно, понякога деформирано. Кожицата е средно дебела, обагрена тъмносиньо до синьо-черно, напрашена с изобилен восъчен налеп.

Сензо е среднозреещ и среднорастящ сорт. Гроздето му узрява в средата на септември. Има висока родовитост, редовно и добро плододаване. Процентът на плодните леторасли е 78,82-80. Средният брой реси на един леторасъл е 1,31. Средната маса на един грозде 252 г, а максималното - 770 г. Най-подходящи почви за сорта Сензо са леките, свежи и топли почви с южно изложение. Този сорт има добър афинитет към разпространените у нас подложки. Гроздето на сорта Сензо не е устойчиво на гъбни болести. То се напада силно от оидиум и обикновено гниене при влажна есен. Студоустойчивостта му е ниска.

Сензо е винен сорт, но гроздето му е много добро и за консумация в прясно състояние. Когато е засаден на подходящи почви, от гроздето на сорта Сензо се получава доброкачествено червено вино.

Палиери

Характеризира се със средно голям до голям грозд, коничен, с едно крило, полусбит до рехав. Зърното на този сорт грозде е много голямо, овално до продълговато, със сочна консистенция и хармоничен и леко тръпчив неутрален вкус. Кожицата е дебела, жилава, тъмносиня, покрита с обилен восъчен налеп. Гроздето узрява през втората половина на септември. Лозите са силно растящи, със средна родовитост при отглеждане на формировките стъблен Гюйо и Мозер, с дължина на плодовите пръчки 10-12 очи. Сортът не е склонен към изресяване и милерандаж, напада се от обикновена и брашнеста мана, но е практически устойчив на сиво гниене. Чувствителен е към ниски зимни температури. Изисква дълбоки, плодородни, свежи почви и напояване. Гроздето от сорта Палиери се използва за прясна консумация, но запазва добрия си външен вид и при оставяне по-дълго време на лозите, и при съхраняване.

Русалка

Безсеменен сорт грозде, отличава се със средни до големи, конични до пирамидални, полусвити до сбити гроздове. Зърната на този сорт грозде са средно големи, овалнояйцевидни. Кожицата е тънка, крехка, жълто-зелена, при узряване порозовява. Вкусът е приятен, хармоничен, неутрален. Рудиментите от семената почти не се усещат при ядене. Гроздето узрява през първото десетдневие на август. Лозите са средно растящи, с много добра родовитост и добивност. Стопанско-технологичните си качества проявява най-добре при отглеждане на стъблени формировки Мозер, Гюйо, при смесена система на резитба. Сортът не е склонен към изресяване, не е устойчив на болести, неприятели и ниски зимни температури. При повишена почвена и въздушна влажност по време на узряване гроздето се напуква. Подходящи са по-леките и богати с хранителни вещества почви. Реагира добре на напояване. Гроздето от сорт Русалка се използва основно за производство на висококачествени стафиди.

Кишмиш молдовски

Сорта Кишмиш молдовски е получен е при кръстосване на сортовете Победа и Кишмиш розовьш. Най-мног е разпространен в Молдова, Украйна, Гърция, Армения, България и други.

Есенното оцветяване на листа е жълто. Гроздът е голям (23,5/11,6 см), накичен с крила, полусбит до рехав. Средната маса на грозда е 700 г. Зърно е едро (18,5/16,5 см), овално. Кожицата е средно дебела, но крехка, тъмновиолетова до тъмносиня с обилен восъчен налеп. Консистенцията на зърното е плътна, с хармоничен неутрален вкус. В зърната се намират недоразвити участъци на семена, които не се усещат при ядене.

Кишмиш молдовски е средно зреещ, силнорастящ сорт. Летораслите му узряват добре. Отличава се с добра родовитост. Средният брой гроздове на 1 леторасъл е около 1,1-1,2. Процентът на плодните леторасли е 50-60 %. Изисква натоварване от 50-60 очи на лоза. По-добре плододава при осигуряване на плодни звена с дължина 7-8 очи. Устойчив е на сиво гниене.

Кишмиш молдовски е ценен, безсеменен десертен сорт. Гроздето му натрупва достатъчно захари (19-21%) при 7-9 г/куб, дм винена киселина.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Цъфтеж и оплождане на лозите

От какво се нуждаят младите лозички

Присаждане на лозите на място

Формировка кордон Роая