Черна перла Черна перла е получен от кръстосването на сортовете Блек роз и Перл дьо Ксаба.

Листът е средно голям, слабо нарязан, три- до петделен, дебел, отдолу мъхнат. Опашният вряз е затворен. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена.

Гроздът е средно голям, коничен. Дръжката му е средно дълга, жилава. Средната маса на един грозд е 200-250 г.

Зърното е средно едро, овално до сферично. Кожицата му е средно дебела, жилава, тъмносиня до черна. Консистенцията му е месесто-сочна. Вкусът му е хармоничен, мискетов. Средната маса на едно зърно е от 3 до 4 г.

Сортът Черна перла спада към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява през първото десетдневие на август.

Лозите са средно растящи, с висока родовитост. При стъблени формировки на отглеждане резитбата им трябва да бъде само на чепове с по 2 очи. Средният добив от лоза при средностъблени формировки е около 5 кг, а от декар - от 1200 до 1500 кг. Този сорт грозде не е подходящ за асмовидно отглеждане.

Черна перла не е склонен към изресяване и милерандаж. Не е устойчив на мана и оидиум. Лозите са с относително добра устойчивост на ниски зимни температури. Имат добър афинитет с всички подложки. Трябва да се отглеждат върху дълбоки и плодородни почви.

По механичен състав на гроздето Черна перла е типичен десертен сорт. Процентът на чепките, кожицата и семената е нисък. Съдържанието на захари при физиологична зрелост на гроздето е от 15 до 18,5%, а на титруеми киселини - средно 6,7 г/л. Гроздето е с практическа устойчивост на сиво гниене и с добра транспортабилност. Висока родовитост имат и колтуците на Черна перла, гроздето на които узрява добре до есента.

Сортът Черна перла се запазва в прясно състояние върху лозите дълго време след узряване, но се напада от птици и от оси. Може да се отглежда до 800 м надморска височина.