Бели безсеменни сортове грозде

РУСАЛКА

Създаден е в Института по овощарство в гр. Пловдив от чл.- кор. Минчо Кондарев и колектив. Утвърден е като нов, оригинален безсеменен хибрид през 1979 г.

Русалка е най-ранният безсеменен сорт грозде. В условията на пловдивското поле узрява през първите дни на август /1-10. VIII/. Отличава се с много добър растеж и много добра родовитост. Коефициентът на родовитост е 1.10. При формировка Гюйо средният добив от една лоза е 3,403 кг, а от декар -1020 кг.

Гроздът е средно голям /218 г/, коничен, поилусбит до рехав. Зърното е средно едро /2,8 г/ , овално, месесто, хрупкаво, с приятен вкус, без семки. Кожицата е жълто-зелена, крехка.

Гроздето натрупва висок процент захари /21/ при киселинност 4,9 г/л и е подходящо за консумация в прясно състояние и за стафиди.

РАННО БЕЗ СЕМЕ

Създаден е в опитното поле по лозарство към ИСС "Образцов чифлик" в Русе по пътя на половата хибридизация и отбор от колектив: проф. Здравко Занков, ст. н. с. Иван Тодоров и агроном Димитър Митев. Утвърден е като нов и оригинален безсеменен сорт през 1990 г.

РАННО БЕЗ СЕМЕ

Гроздето узрява около 15-20 август. Добивът от една лоза е 4,100 кг, а от декар - 1240 кг. Гроздът е средно голям - 256 г, коничен, често крилат, рехав, до полусбит. Зърното е със средно тегло 2,18 г. Консистенцията е месеста, вкусът е неутрален, хармоничен, сокът е безцветен. Кожицата е тънка, крехка, оцветена е жълто-зелено, често със загар. Семената са под формата на рудименти, които не се усещат при ядене. След встъпване в ехнологична зрелост гроздето е с 21,2 % захари, 7,8 г/л киселини и се съхранява добре на корен. При топло и сухо време постепенно стафидира, без да се поврежда.

ТРАКИЙСКА ПЕРЛА

Създаден е в опитното поле на Катедрата по лозарство при ВСИ "В. Коларов" в Пловдив от проф. Богдан Цанков и гл. ас. Димитър Брайков. Утвърден е за нов оригинален безсеменен сорт през 1977 г.

Отглеждан приземно на формировка Гюйо, сортът се отличава със силен рас теж и много добра родовитост. Коефициентът на плододаване е 1,32. Гроздето узрява в края на август и началото на септември. Натрупва средно 18,28 % захари и 5,75 г/л киселини.

Гроздът е голям /477 г/ , коничен, разклонен, с две и повече крила, средно сбит до полусбит. Зърното е средно едро /1,88 г/, почти кръгло, месесто, приятно на вкус на вкус, сладко, с едно, по-рядко с две, недоразвити /меки/ семена. Кожицата е средно дебела, кехпибареножълта, с добре развито кафяво пъпче. Добивът от лоза е средно 6,194 кг, а от декар 1860 кг. Гроздето е устойчиво на гниене, има добра транспортабилност и съхранение. Подходящо е както за приготвяне на стафиди, така и консумация в прясно състояние.

Препоръчва се за по-топлите райони на Южна България.

ТРАКИЙСКА ПЕРЛА БЕЗСЕМЕНЕН ХИБРИД V-6

Безсеменният хибрид V-6 е получен в опитното лозе в гр Септември, Пазарджишко, от проф. Неделчо Неделчев и доц. Кунчо Стоев. Утвърден е като нов оригинален безсеменен сорт през 1953 г. Има добър афинитет с подложката Кобер 5ББ. Развива буйни лози , но е къснозреещ. Узрява през третата десетдневка на септември. Гроздът е голям до много голям (570 г), със силно развити крила, разположени от трите или четирите страни на грозда, придавайки му кръстата форма. Зърното е едро (4,4 г), продълговато. Кожицата е обагрена жълтозеленикаво, като от сгряваната страна добива розов цвят. Понякога в зърната се срещат единични семена, които са кухи, меки и при ядене не се чувстват.

Средният добив от лоза е 4,5 кг, а от декар - 1350 кг. При узряване съдържанието на захари е 20,6 %, а киселините са 4,0 г/л.

Червени безсеменни сортове

РУСАЛКА З

Създаден е в НПСК " Г. Димитров" в Пловдив от чл,- кор. Минчо Кондарев и колектив. Утвърден е за нов и оригинален безсеменен сорт през 1987 г.

Русалка 3 е ранозреещ сорт. Гроздето узрява към 10-15 август. Дължината на вегетационния период е 114 дни. Лозите се характеризират с много добър растеж. Много добра родовитост реализира при формировка Омбрела с височина на стъблото 160 см и свободно падащи леторасти. Средният брой гроздове на лоза е 16,7. Средно тегло на грозд - 400 г, от лоза - 6,680 кг , а от декар - 2000 кг. Гроздът е коничен, крилат, полусбит. Зърното е едро - 4,9 г, почти кръгловато, месесто, хрупкаво, сладко, с приятен вкус.

Кожицата е средно дебела, плътна, но крехка и не се чувства при ядене, обагрена е тъмносиньо, покрита с восъчен налеп. В зърното има 1-2 недоразвити семена, кухи, които не се чувстват при ядене. Подходящ е за консумация в прясно състояние.

КОНДАРЕВ 10

Създаден е от чл.- кор. Минчо Кондарев маточното лозе на с. Марково, Пловдивско. Сортът е утвърден като нов и оригинален безсеменен сорт през 1991 г.

Дължината на вегетационния период е 138 дни. Гроздето узрява в първите дни на септември. Лозите имат силен растеж и много добри показатели на родовитост.

Гроздът е голям (600-650 г), коничен, понякога цилиндричен, полусбит. Зърното е едро (6,57/ г), продълговато, без семена. Кожицата е тънка, крехка, обагрена тъмносиньо, при дръжчицата - по-светло. Консистенцията е месеста, сочна, сладка, приятна за ядене, без горчив вкус. Съдържанието на захари е 15,9 %, а киселините са 6,2 г/л. Средният добив от една лоза е 9,2 кг, а от декар - 2760 кг. Сравнително устойчив е на сиво гниене. Присаден на подложките СО4 и 41 Б, се развива и плододава много добре.

ВИТА

Безсеменният сорт Вита е създаден в ИЛВ в Плевен чрез кръстосване на сортовете Мискет дунавски и Султанина от Васил Вълчев, Йордан Иванов и Трифон Трифонов.

Утвърден е като нов и оригинален безсеменен сорт през 1988 г. Лозите имат умерен до силен растеж и много добра родовитост. Причислен е към групата на среднозреещите сортове. При условията на Плевен узрява около 12-15 септември.

Гроздът е с тегло 200-250 г, цилиндричен, рехав, с къса здрава дръжка. Зърното е средно едро (3,5 г), сплеснато или сферично, често с надлъжни вдлъбнати ивици. Кожицата е дебела и крехка, розово-червена до тъмносиня до добро узряване, със силен восъчен налеп. Съдържанието на захари е 20,8%, а на киселини - 4,3 г/л. Средният добив от лоза е 3,3 кг, а от декар между 800 и 1000 кг. По механичен състав на гроздето сортът е типично десертен, а по характер на безсеменност - партенокарпен.

Гроздето има добра съхраняемост и транспортабилност.

(Из книгата "Сортове лози - българска селекция")

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как се произвеждат стафиди?

За бели трапезни вина са подходящи почви с лек механичен състав

Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде

Алфонс Лавале - десертен сорт грозде подходящ и за асмовидно отглеждане