Технология на млечното коневъдство в Монголия

Технология на млечното коневъдство в Монголия

Технологията на млечното коневъдство включва принципите и форми на организация при кумисните ферми, доене на кобилите и доилна техника, възпроизводство и отглеждане на младите коне, организ

Арабска порода - тип Шагия

Арабска порода - тип Шагия

В конезавода "Баболна" - бившата Австро-Унгарска империя, първоначално е създадена породата тип Шагия. Поради изявените си качества бързо порода арабски коне - тип Шагия се разпространява и

Коневъдство - развъждане и използване на конете

Коневъдство - развъждане и използване на конете

Коневъдството е отрасъл от животновъдството и се занимава с развъждането и използването на коне. Коневъдството възниква в Европа и Азия в 4-тото хилядолетие пр. хр. В Африка конете навлизат

Как да отучим коня от хапането и ритането?

Как да отучим коня от хапането и ритането?

Навик, който се придобива в процеса на отглеждането е хапането. Много често в млада възраст кончетата биват глезени от стопаните си със захар и с други лакомства (хляб, моркови, ябълки и др

Хуцулска порода коне - за езда и туризъм

Хуцулска порода коне - за езда и туризъм

Хуцулската порода принадлежи към примитивните породи коне. Тя е позната още и с имената: хузул, хутил и карпатско пони. Хуцулската порода е създадена в Буковина в района на Карпатите. Окол

Гидран

Гидран

Породата гидран е създадена в в конезавода „Радауц" Австрия и в унгарския конезавод „Мезохегеш". Тази порода е разпространена в Унгария, Чехия, Австрия, Словакия, Полша, Румъния и България.

Водата и нейното значение за правилното хранене на конете

Водата и нейното значение за правилното хранене на конете

Водата е един от най-важните фактори за нормалното храносмилане на коня. Конете могат да издържат с дни без храна при изключително тежки условия (големи походи, войни и др.), но липсата на

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели?

Какви са последици от храненето на конете с фураж, съдържащ по-големи количества отровни плевели?

В България голяма част от площите са заплевени. Сред плевелите има и значителен брой, които съдържат по-висок процент токсични вещества и спадат към така наречените отровни видове плевели.

Фуриозо-нортстар

Фуриозо-нортстар

Породата фуриозо-нортстар е една от разпространените породи в Централна Европа. През първата половина на XIX в. в конезаводите „Радауц" и „Мезохегеш" в Унгария е започнала работата по създа

Порода Морган

Порода Морган

Полукръвната порода коне, известна под името Морган, има широко разпространение в САЩ. Роденият през 1790  г. жребец Фигер се смята за родоначалник на породата Морган. Родителите на жребеца

Тренинг на младите коне

Тренинг на младите коне

При навършване на 1 1/2 години започва индивидуалният тренинг на чистокръвните ездови коне, а за конете от останалите породи (у нас арабски, плевенски и източнобългарски кон) - на 2 1/2 год

Липицански кон - липицанер

Липицански кон - липицанер

Една от най-старите породи в Европа е липицанският кон. Породата е създадена в конезавода край гр. Липица в бившата Австро-Унгарска империя. Произхожда от стария испански кон - най-известна

Изпитване на ездовите коне

Изпитване на ездовите коне

Целта на изпитванията на ездовите коне е да се прояви племенната им стойност. Изпитванията се организират от съответните органи, които се ръководят коневъдството в страната. Те се провеждат

Групов тренинг на коне

Групов тренинг на коне

Тренингът на конете се разделя на групов и индивидуален. Ако до започването на индивидуалния тренинг младите коне не са минали групов тренинг, при индивидуалния те имат по-малко шансове за

Използване на конете за впряг

Използване на конете за впряг

Младите коне започват да се впрягат и да извършват първоначално по-лека, а постепенно по-тежка работа. Конете се впрягат в едноконен впряг, след като са минали подготвителния период. При вп