Възпаление на матката на кравите

Възпаление на матката на кравите

Възпаление на матката на кравите е вследствие задържане на плацентата или на части от нея. Заболяването се появява след проникване на зараза в половите органи.

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Органично свързания хром - какво е неговото значение?

Хромът е незаменим микроелемент. Някои елементи се считат за незаменими, ако храната на хората и животните е напълно дефицитна на този елемент и се наблюдават синдроми на дефицит или обратн

Какви признаци показва разгонената крава?

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено движение или ежедневна разходка по 1-2 часа дневно.

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Биологически и икономически най-целесъобразно е кравите да се осеменяват еднократно през времето на разгонеността им, но при условие, че стопанинът има възможност да определи най-подходящия

Недостиг на сол и йод при говедата

Недостиг на сол и йод при говедата

При недостиг на готварска сол животните проявяват извратен апетит, използуват за храна нечиста постеля, пият урина, с охота ближат ръцете и дрехите на гледачите, стените, яслите и други пре

Атония (отпускане, обездвижване) на търбуха при говедата

Атония (отпускане, обездвижване) на търбуха при говедата

Атонията на търбуха може да настъпи и при отделяне на новороденото от неговата майка, при тежки раждания, при продължително транспортиране или при напреднала възраст.

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Раждането продължава от 1 до 3-4 часа (при първотелките по-дълго, а при раждалите крави 1/2 до 1 час). То трябва да протича спонтанно, без помощ.

Как се предпазват юниците и кравите от трудни раждания?

Как се предпазват юниците и кравите от трудни раждания?

За да се предпазят юниците и кравите от трудни раждания, трябва да не се допуска ранно заплождане на юници с недостатъчно телесно развитие и преди тазът им да е достигнал нормални размери

Какви видове аборти има при кравите и юниците?

Какви видове аборти има при кравите и юниците?

В зависимост от клиничното протичане и от времето, изминало от заплождането до прекратяване на бременността, се различават скрит, явен и задържан (незавършен) аборт.

Какви са причините за абортите при кравите?

Какви са причините за абортите при кравите?

Причините и факторите, които могат да предизвикат сами или при взаимодействие помежду си прекъсване на бременността, имат различен характер.

Как се определя датата на предстоящото отелване на кравата?

Как се определя датата на предстоящото отелване на кравата?

Като се знае датата на покриването от бик или на осеменяването на кравата, може да се определи предполагаемата дата на отелване с разлика от 7-10 дни.

Осеменяване на кравите след отелването им

Осеменяване на кравите след отелването им

Времето за осеменяване зависи от млечността на кравите, от начина на хранене и от сезона на отелване. Възстановяването на половия апарат при нормално раждане завършва до 25-ия - 30-ия ден

Особености при оплождането на кравите и юниците

Особености при оплождането на кравите и юниците

Често при юниците през време на разгонването или 24 часа след него се забелязва изтичане от външните полови органи на слуз, примесена с ясночервена кръв.

Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?

Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?

Причините за повторните разгонвания на кравите са много и различни - ненавременно осеменяване, възпаление на половите органи, използване на некачествен семенен материал, смущения във функци

Задържане на плацентата при кравите

Задържане на плацентата при кравите

Нормално плацентата се отделя през първите 3-4 часа след раждането. В някои случаи забавянето може да е до 10-12 часа, което също се приема за нормално.