Следродилна пареза при кравите

Следродилна пареза при кравите

Като причина за следродилното залежаване се смята рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването.

Мастит при кравите

Мастит при кравите

Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli.

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни?

Кой са причини за възникването на маститите на различни видове животни?

При неспазване на зоохигиенните изисквания при отглеждането и използването на дойните животни възникват увреждания на млечната жлеза, известни като мастити.

Безплодие при животните и борба с него

Безплодие при животните и борба с него

Икономическите загуби от безплодието са огромни. Към преките икономически загуби от неполучена продукция трябва да се прибави и липсата на достатъчно приплоди за възпроизводство на стадото.

Съхранение на оборския тор

Съхранение на оборския тор

Основен отпадъчен продукт при отглеждане на животните във фермите е оборския тор. Той представлява смес от фекалии и урина, отделени от животните, постеля и вода.

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

Шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и неконтролируемо. Възприемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени.

Отравяне на животните с отровни растения

Отравяне на животните с отровни растения

Степента на отравяне е свързана с количеството на приетите отровни растения, с възрастта, пола, здравословното и физиологичното състояние, а също с индивидуалната възприемчивост на животнит

Кои растения са отровни  за животните?

Кои растения са отровни за животните?

В растенията може да се отложат значителни количества химични елементи, като мед, молибден, селен, флуор и др.

Как да разпознаем болните животни?

Как да разпознаем болните животни?

Здравото говедо има бодър вид, ясен и жив поглед. Лигавиците около носа и устата му са влажни, свежи и с нормална температура. Космите му са гладки и блестящи.

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо

Българското сиво говедо е стара примитивна порода, произлязла от типа (Bos primigenius). До края на 16 век дивото говедо все още е обитавало българските територии.

Хранене и гледане на кравите

Хранене и гледане на кравите

Млекообразуването е сложен биологичен процес, който се обуславя от породата, наследствените и индивидуалните особености на животните, но храненето на кравите е най-важно и решаващо условие

Хранене и гледане на телетата

Хранене и гледане на телетата

Първата и незаменима храна на новороденото теле е коластрата. Телето се захранва с коластра 1-2 часа след раждането. При първото захранване в зависимост от едрината на телето се дава от 0,5

Използване на говедата за разплод

Използване на говедата за разплод

В зависимост от породата и условията на хранене и гледане половата зрелост при говедата настъпва между 6- и 9-месечна възраст. Ранното заплождане на юниците се отразява неблагоприятно върху

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

От всяка говедовъдна и биволовъдна ферма почти всички родени мъжки телета и малачета и около 10-15% от женските, негодни за разплод, се подлагат на угояване за производство на месо.

Отглеждане на говеда и биволи

Отглеждане на говеда и биволи

Начинът на отглеждане на говедата и биволите е свързан с климатичните особености на района, породния състав, физиологичното състояние на животните, продуктивността, материално-техническата