Кога трябва да се осеменят кравите след отелването им?

Времето за осеменяване на кравите зависи от млечността, от начина на хранене и от сезона на отелване. Възстановяването на половия апарат при нормално раждане на кравите завършва до 25-ия - 30-ия ден. Обикновено и първото разгонване настъпва през същия период. Ако обаче се наблюдават гнойни или мътни изтечения, кравата се подлага на лекуване и първото разгонване се изпуска. Ако до 60-ия ден от отелването кравата не се разгони, прави се гинекологичен преглед и при здрав полов апарат се третира с хормонални средства за стимулиране на функцията на яйчниците. Стопански е най-изгодно да се заплоди до 80-ия - 90-ия ден след отелването, с което се осигурява едногодишен интервал между две отелвания и получаване на теле всяка година.

Защо някои крави не се разгонват своевременно след отелването?

При заболяване на половия апарат или на яйчниците разгонеността на кравите може ла настъпи твърде късно след отелването. При общо отслабване на животното, непълноценно хранене, вързано отглеждане в тъмни, влажни и нехигиенични помещения половите функции са потиснати. Високопродуктивни крави с над 20 л дневна млечност може да проявят признаци на болестта кетоза със смущения във функцията на яйчниците, изразени в липса на овулация, а оттам и на разгонване. Недостигът на витамини и на микроелементи в дневната дажба (най-вече при зимно хранене само c концентриран фураж и слама) води също много често към потискане функцията на яйчниците.

Какво се прави за своевременно разгонване на кравите?

За да се разгонват кравите навреме, трябва да се подобри храненето, като се осигури по-пълноценна дажба (комбиниран фураж, сено, зелен фураж). Необходима е ежедневна разходка или паша на животните по 3-4 часа. При липса на еструс до 60-ия ден животното се преглежда от ветеринарен лекар и по негова преценка може да се приложат хормонални препарати от вида на простагландините или СЖК за предизвикване на разгоненост. Използуването на хормонални, препарати без предписание от ветеринарния лекар е опасно и не се препоръчва. Не трябва да се забравя даването на достатъчно сол в дневната дажба на кравите (по 40-50 г) или предоставянето на каменна сол за близане на воля. На кравите може да се дава бирена мая или да се инжектират с витамин Вх. Добър ефект има стимулиращото изкуствено осеменяване на кравата, без тя да е разгонена, или туширането на шийката на матката с йодова тинктура. В райони с регистрирана йодна недостатъчност в почвата, фуража и водата благоприятен ефект оказва даването на кравите на йодирана сол или по 12 мг калиев йодит дневно.