В зависимост от клиничното протичане и от времето, изминало от заплождането до прекратяване на бременността, се различават скрит, явен и задържан (незавършен) аборт.

Умирането на плода в ранна (ембрионална) фаза довежда до изхвърлянето му от матката без видима следа (скрит аборт). Предполага се, че такъв аборт настъпва при 30% от кравите и се изразява с ново разгонване на 30-ия - 60-ия ден след осеменяването (покриването). Често обаче, въпреки че плодът е изхвърлен, кравата не се разгонва поради наличност на жълто тяло в яйчника. Ето защо кравите след навършване на 3-месечна бременност, а юниците на 2-месечна бременност трябва да се изследват от ветеринарен специалист за доказване на бременност или на безплодие чрез установяване па жълто тяло в яйчниците.

Явният аборт се наблюдава след 45-дневна бременност, когато може да се види изхвърленият плод. Понякога може да се открият само следи от кървави и слузести изтечения, полепнали по опашката. В такива случаи е необходимо да се търси ветеринарен специалист.

При задържания (незавършения) аборт плодът е умрял, но остава в матката понякога до края на бременността, а в по-редки случаи (при втвърдяването му) и до няколко години. Обикновено в единия от яйчниците има жълто тяло и кравата не се разгонва При гнилостно разлагане на плода общото състояние на майката се влошава бързо, температурата достига 40° С и повече, от матката изтичат тъмнокафяви и лошо миришещи изтечения.

При започващ или настъпил аборт трябва своевременно да се търси ветеринарна помощ, а да се предотврати инфектирането на половия апарат и да се приложат средства за своевременно изхвърляне на умрелия плод. Започнал аборт не може да се спре.