Бременна краваПоловата зрелост при говедата настъпва между 6- и 9-месечна възраст, в зависимост от породата и условията на хранене и гледане. На тази възраст както женските, така и мъжките телета не са достатъчно телесно развити. Ранното заплождане на юниците се отразява зле върху тяхното нормално развитие. Половата зрелост предшества стопанската, т.е. възрастта, в която животните може да се използват за разплод без вреда на здравето им и качеството на приплодите им. Късното заплождане на юниците биологично и стопански е нецелесъобразно - трудно се заплождат, дават малоценно потомство, оскъпява се продукцията им и др. При включване на младите животни в разплод трябва да се вземат под внимание не само възрастта и живото тегло, но и общото им телесно развитие. В практиката е възприето юниците да се заплождат, когато достигнат 65-70% от средното тегло на възрастните крави. При средно скорозрелите породи, към които принадлежат и нашите - българското кафяво, българското сименталско и българското червено говедо, - животните достигат своето нормално развитие и са годни за разплод на 18-20-месечна възраст.

Кравата нормално се разгонва през 19-21 дни. Животното става неспокойно, мучи, загубва апетит, млечността му се понижава. Разгонеността продължава средно 12-18 часа. През това време кравата допуска да бъде покрита от бика. Най-благоприятният срок за осеменяването или покриването на кравата е от 12-ия до 24-ия час от началото на разгонването, като след 10-12 часа тя трябва повторно да се осемени или покрие.

Средната продължителност на бременността при кравите е 280-285 дни. Около 10-15 дни преди очаквания момент на отелването трябва да се намалят сочните фуражи, за да не се предизвикат препълване на вимето с мляко и възпаление. Първите признаци на приближаващото раждане са напращяване на вимето, набъбване на половите органи, увисване на корема и разхлабване на връзките на крупата. При забелязване на тези признаци леглото на кравата трябва основно да се почисти и дезинфекцира. Почистват се и се измиват с топла вода задната част на тялото, външните полови органи, вимето, крайниците и копитата на кравата.

За приемането на телето се приготвя чисто платно. При правилно положение на телето (с предните крака и върху тях главата) отелването става бързо, в продължение на 30-40 минути. По-продължително време протича отелването при слабите крави или при раждането на твърде едри телета.

На новороденото теле се изтриват устата и ноздрите за отстраняване на слузта, която затруднява дишането; след това се изтрива до сухо и самото теленце. Пъпната връв се отрязва на 10-12 см от корема.

След отелването кравата се оставя да си отпочине и се измиват задницата и страните й с топла вода и сапун. Постелята се сменя и последъкът (плацентата) се отстранява. След 1/2 час кравата се напоява (зимно време с хладка вода), а след около 1 час се издоява, за да се нахрани колкото се може по-скоро теленцето с коластра.

След отелването първото разгонване при кравите обикновено настъпва след третата седмица. Заплождането при това първо разгонване не е желателно, защото се отразява неблагоприятно върху млечната продуктивност. Най-благоприятно за следващото заплождане е времето от 40-ия до 70-ия ден след отелването.

Една крава се използва за стопански цели, докато може да се запложда и дава висока продукция. Продължителността на използването на кравите при нормални условия на отглеждане е средно до 10-12-годишна възраст, при което се получават 8-10 телета.