Българско кафяво говедо В процеса на историческото създаване на породата Българско кафяво говедо са се оформили две популации: кафяво говедо за Югозападна България, наречено софийско кафяво, и млечно-месно кафяво говедо за Южна България.

Българското кафяво говедо в Югозападна България е създадено чрез възпроизводително и поглъщателно кръстосване на местното сиво говедо с кафяви алпийски бици. Породообразувателният процес е започнал с внасяне на чистопородни кафяви алпийски говеда през периода 1905-1907 г. от провинциите Тирол и Форалберг. Женските разплодни животни били развъждани в чисто състояние, а мъжките, произхождащи от по-високопродуктивни майки, били използвани за подобряване на местните говеда. Задълбочена племенна работа с Българското кафяво говедо се провежда от 1950 г. в началото във ферми в Софийско и в Пернишко, а по-късно в Кюстендилско и Ловешко и за Южна България в Бургаско, Пловдивско, Ямболско, Старозагорско, Сливенско и Хасковско.

От 1963 г. развъдно-подобрителната работа със Софийското кафяво говедо и с Южното българско кафяво се обединяват в единен развъден план за създаване на породата Българско кафяво говедо. Породата е утвърдена през 1981 г.

По външен вид животните от тази порода са много близки до кафявите алпийски. Срещат се животни с по-тъмен или с по-светъл цвят на косъма, с по-груба глава и с лировидни рога с по-тесни и плитки гърди, със свлечена крупа, саблевидни задни и хиксовидни предни крайници, окосмено и провиснало виме и тъмно оцветяване на вулвата. Тези признаци са унаследени от местното сиво говедо и по тях българското кафяво говедо се различава от кафявото алпийско. Кравите тежат 500-550 кг, а биците - 800-900 кг. Годишната млечност е 3200-3800 л с 3,6-3,8% масленост.

Месодайните качества на българското кафяво говедо са много добри. Бичетата при интензивно угояване на 14-15-месечна възраст достигат 450-500 кг и кланичен рандеман 56-58%. За повишаване на млечната продуктивност и за подобряване формата, големината и функционалните качества на вимето българските кафяви говеда се кръстосват с Американското кафяво говедо.