Когато сме на открито и нямаме възможност да се изкъпем или измием с течаща вода или наличната вода ни е необходима за други нужди.

Ръкавици и шапки напоени предварително с миещи вещества без латекс и спирт. Ръкавици и шапки за сухо измиване на глава, коса и тяло, без изплакване