Той е изкуствено създадена порода дъждовен компостен червей Eisenia foetida, с повишена скорост на обмяна на веществата. Получена е през 1959 г в Калифорния в резултат на хибридизация на различни природни разновидности на дъждовния червей.

Предназначението му е да преработва битови отпадъци, органични промишлени и селскостопански отпадъци. През годините културата калифорнийски червей заедно с технологията на използването им е продадена като "ноу-хау" в много страни.
Тоест, калифорнийският червей е "опитомен"високопродуктивен дъждовен червей.Те са сравнително дребни, с дължина около 5 см, диаметър 3 - 4 мм, масата на тялото им е около 1 грам. Снасят яйца средно през месец, полова зрелост достигат след 90 - 120 дни.

При добри условия популацията на червеите всеки месец почти се удвоява, а потомството на един екземпляр може да достигне 1,5 хиляди за година.Те обитават среда с наситен с органични вещества субстрат - тор, компост, органични отпадъци. За едно денонощие всеки червей изяжда храна колкото теглото си и повече.

Живеят дълго до 16 години, за един сезон снасят до 10 - 12 яйца. Ако не е подложен на стрес, не изпълзява от сандъчетата, в които е отглеждан. Издържа разлика в температурата от 4 до 40 градуса, но най-продуктивна за него е температура 15 - 30 градуса.

Те нямат никаква миризма, дори стотици екземпляри на литър субстрат, миришат на прясно изкопана земя. Може да ги храните с отпадъци от растителен произход, стар хляб, обелки, опадали листа и трева. Хранете ги по малко, със слой 0,5 - 1 см през 10 дни, след като са изяли предната порция. Не забравяйте, че те не понасят продължително гладуване, затова добавяйте храна поне два пъти месечно.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да направим компост

Видове минерални торове

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?