Какви са изискванията на стандарта GlobalGAP към производителите? Изискванията са в няколко основни аспекта. Най-важно е интегрираното управление на препаратите за растителна защита, контролът на управлението и прилагането на торове, пестициди, хербициди и т.н., хигиената по време на прибиране на реколтата и обработка на продукцията. Изискване на GlobalGAP е задължителната сертификация на всички площи, които притежава земеделският стопанин. Това означава, че ако той е собственик примерно на три овощни градини, трябва да сертифицира и трите, за да се избегне смесване на контролирана и неконтролирана продукция. Стандартът GlobalGAP за добри селскостопански практики има и изисквания, свързани с безопасните условия на труд и обучението на персонала. В България има служби за трудова медицина, които идентифицират съответните рискове, свързани с дадена трудова позиция. На базата на този анализ на риска трябва да бъдат взети подходящи мерки или предпазни средства. Някои от тези изисквания са фиксирани в стандарта, а други не. Задължително е използването на защитно и предпазно облекло при боравенето с препарати и пестициди, в зависимост от вида им. Сред фиксираните изисквания в GlobalGAP са обучението по оказване на първа помощ, както и да са посочени телефонни номера в случай на инциденти. Според GlobalGAP трябва да са осигурени чисти места за хранене на персонала, подходящи условия за преобличане, наличие на тоалетни на 500 м. от работното място. Задължително условие е ръководството на дадената ферма през определени периоди да организира срещи с работниците, на които персоналът да може да споделя проблемите. При очакваната ревизия на стандарта през 2012 г. вероятно в него ще бъдат включени и критерии, които ще отчитат влиянието на дадена земеделска дейност върху биоразнообразието. Какви са минимално допустимите остатъчни количества пестициди? Според стандарта GlobalGAP допустимите нива на пестициди са различни в зависимост от вида им. От 2008 г. е приет европейски регламент, който унифицира остатъчните количества пестициди в различните видове селскостопанска продукция. Европейското законодателство и тези норми би трябвало да са задължителни и за България, но у нас на практика никой не изисква и не проверява остатъчните нива на пестициди. В страната няма и сертифицирана лаборатория, която да прави подобни замервания. При нужда тестове за остатъчните количества пестициди се правят в Румъния и Гърция. Какъв е срокът на валидност на сертификата GlobalGAP? Както при повечето продуктови сертификати срокът на валидност е 12 месеца, като задължително първата сертификационна инспекция трябва да бъде проведена по време на беритба. Всяка година производителят, вече сертифициран по GlobalGAP, се одитира отново, за да му бъде подновен сертификатът. Каква е таксата за издаването на сертификата GlobalGAP? Таксата е разделена на две части - фиксирана сума, която се дължи към GlobalGAP, и цена за сертифициращата организация. Таксата за сертификация на един производител е в рамките от 1 200 до 1 500 евро. Цената за инспекция зависи от размера и броя на площите, както и от броя на сертифицираните продукти. Експертите препоръчват като по-изгоден вариант сертифицирането на група производители, тъй като в този случай разходите са по-ниски. Сертификацията се предшества от приобщаването на всеки производител към GlobalGAP обществото, което се извършва чрез регистрация в сайта на GlobalGAP. Всеки регистриран разполага с индивидуален номер, който може да разпространява сред всички свои партньори и контрагенти. Кога се очаква търговските вериги да повишат изискванията си към производителите на плодове и зеленчуци и ще започнат да изискват GlobalGAP? В Европа този процес вече е факт. В Полша и Унгария, страни-членки на ЕС от 2004 г., търговските вериги от 2007 г. започнаха да изискват GlobalGAP за производителите на плодове и зеленчуци. Ако България следва пътя на първата вълна нови членове на ЕС, то у нас може да се очаква изискването за наличие на сертификат GlobalGAP да стане задължително през 2011 година. В Турция, която също като България е аграрна страна, стандартът GlobalGAP, т.нар TurkGAP, е задължителен за всички производители. За допълнителна информация: Десислава Георгиева, GlobalGAP координатор и маркетинг мениджър, Муди Интернешънъл тел.: 0888 893 150,  e-mail: [email protected] Мариана Георгиева, консултант – 0888 706 752, 942 50 70 e-mail: [email protected]; [email protected]