Дъждовните червеи са много полезни за структурата на почвата. Поради това не е правилно при риголването да ги събирате и унищожавате.

Тези животни се прехранват само от хумусните вещества, които преминават през тяхното черво и се връщат отново в почвата. Дъждовните червеи не могат да консумират здрави корени или други части от растенията. В търсенето на храна те пробиват почвата с безброй свои ходове. Така се осигурява безпрепятствен достъп на кислород от въздуха до корените на растенията.

Големият брой дъждовни червеи винаги е признак за богата на хумус почва. Там, където те липсват, почвата е бедна на хумус.

От горното става ясно, че трябва да щадите дъждовните червеи, макар че през пролетта те понякога стават досадни.