Неустойчиво време в началото на юли с чести превалявания възпрепятства своевременното прибиране на узрялата зърнена реколта. В северозападните райони, където количеството на валежите надвиши на места 50-60л/м2, се създадоха предпоставки за влошаване качеството на неприбраното зърното, а на места бе увеличен рискът и от покълване на житото в класа. В началото на следващия период високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще огра-ничава възможностите за сезонните полски работи, ще отложи на много места в страната жътвата на пшеницата.

През периода в по-голяма част от полските райони очакваните близки до нормата топлинни условия и наличните добри, а в Западна България – оптимални почвени влагозапаси, ще бъдат предпоставка за ускорено развитие на пролетните култури. Изключения ще има на места в крайните източни райони, където в началото на юли почвените влагозапаси при пролетниците в еднометровия слой бяха напълно изчерпани.

До средата на юли при царевицата в зависимост от ранозрелостта й ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява формиране и наливане на зърното. При слънчогледа ще протича масово фаза цъфтеж. През втората половина от периода се очаква просъхване на горните почвени слоеве и подобрение на условията за най важното за сезона мероприятие - жътвата на пшеницата.

Честите валежи през първата седмица на юли създадоха благоприятни условия за развитието на редица гъбни болести по зеленчуковите култури, овошките (струпясване при ябълката и крушата, брашнеста мана при ябълката, кафяво гниене и др) и лозите (мана), което изисква при първа възможност в края на първото десетдневие растителнозащитни пръскания при земеделските култури. При овощните култури трябва да се извърши комбинирано пръскане и срещу гъсениците от второто поколение плодови червеи.