След продължителното засушаване падналите валежи в края на второто – началото на третото десетдневие на юни дадоха шанс за възстановяване на пролетните култури, особено на тези, отглеждани при неполивни условия. Очакваните повсеместни, значителни валежи в началото на следващия период ще подобрят почвените влагозапаси в 50-сантиметровия слой и условията за вегетация на царевицата, слънчогледа, памука и други пролетници, част от които ще встъпят в репродуктивен етап от развитието си, през който изискванията им към влагата в почвата рязко ще нарастват. До края на юни ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза “изметляване”, а при средноранните и по-късни царевични хибриди ще протича листообразуване. През периода при слънчогледа ще продължи процесът на образуване на съцветие, а в Южна България ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. При памука ще протича фаза бутонизация.

През третото десетдневие на юни пшеницата и във високите полета ще приключи развитието си. Тази година ечемикът в полските райони на страната узря през първото десетдневие юни, а пшеницата – през второто. В началото на второто десетдневие на юни започна жътвата на ечемика на много места в Северна България.

Очакваните валежи през следващия период на много места в страната ще попречат за навременното започване на жътвата на пшеницата, а опасността от градушки за пореден път от началото на месеца ще застраши пролетните култури, плодовата и зърнената реколта. Падналите градушки през второто десетдневие на юни нанесоха сериозни щети на земеделските култури. В Северозападна България (агростанция Бъзовец) повреди от градушка са констатирани при царевицата (80 на сто обрулени листа), а на места в Южна България, в района на Смолян, градушка с големина на орех е унищожила голяма част от посевите с пролетни култури и зеленчуци. Поражения, до 10 на сто повреди и полягане на посевите, от градушки са установени и в селата около Бургас.