Фома или черни петна е заболяване, което се развива през целия вегетационен сезон, но обикновено се наблюдава в периода на бутонизация. Засяга основно стъблото, слънчогледовите растения се пречупват на мястото на инфекцията и полягат.

Фомопсис или кафяви петна е заболяване, което засяга проводящите, механичните тъкани на стъблото и листните дръжки. Среща се едновременно с фомата по слънчогледа. Образуваните петна са с дифузни краища и неясна периферия. Те се разрастват и обхващат значително по-големи участъци от стъблото.

Алтернарията е заболяване, което се наблюдава най-интензивно през втората половина на вегетационния сезон, в периода около узряването. Напада листата, стъблата и питите. При нарастването си, петната може да се слеят, като предизвикат големи пригорни зони. Това води до преждевременно опадане и засъхване на листата или другите органи в следствие на което качеството и количеството на добива се влошават.

Сиво гниене - болестта може да се проявява във всички фази от развитието на слънчогледа. Върху младите растения признаците се проявяват върху листата и в основата на стъблата под формата на едри, воднистосиви петна. През периода на съзряване на слънчоглеа болестта води до загниване на питите.

Склеротиния - засяга паренхимата на стъблата, в резултат на което те се пречупват и полягат. При благоприятни условия болестта се разпространява по цялото растение. Заболяването нанася най-голямо поражение върху питите, т.нар. цветно-стъблена форма. По питите се появяват светло-кремави петна, които нарастват бързо за 2-3 дни и понякога могат да обхванат цялата пита. Тъканите некротират. Развитието на болестта по слънчогледа се благоприятства от температури в интервал 15-20 градуса по Целзий.

Мана по слънчогледа - Това е едно от най-вредоносните заболявания по слънчогледа. Има две форми на зараза - системна, коята поразява растенията още при тяхното поникване и се разпространява из цялото растение и локална - която заразява само листата, когато растенията са вече големи. При системната форма засегнатите растения са ниски, вджуджени, със силно скъсени междувъзлия. Цъфтят преждевременно и образуват дребни, стерилни пити, обърнати на горе. Локалната форма се проявява по-късно По листата се формират ъгловати петна, жълтозелени отгоре, а отдолу покрити с бял плътен налеп.