Широколистни плевели в слънчогледа:

Свиница или още известен като Бутрак е едногодишен късно пролетен плевел при слънчогледа. Размножава се чрез семена. Пониква през април май. Поради късния момент на поникване е практически почти невъзможно да се контролира чрез конвенционалната РЗ технология. Той е един от основните плевели в слънчогледа при вторичното заплевеляване.

Паламидата е многогодишен плевел в слънчогледа, който се размножава чрез издънки на корените или семена. Пониква през март - април, а при наличие на влага и през цялата година. Нарязването и разкъсването на коренищата му провокира пробуждане на спящите пъпки и допълнително размножаване на плевела. Ето защо култивирането не е метода за борба с паламида.

Щирът е едногодишен късно пролетен плевел. Размножава се чрез семена. Едно растение образува до 100 000 семена, които запазват кълняемостта си над 10 години.

Лободата е едногодишно късно пролетен плевел. Пониква в края на март и през април-май. Едно растение образува до 100 000 семена, които запазват кълняемостта си 5-6 години и покълват много неравномерно. Специфичният восъчен налеп по листата го правят по-труден за контрол от вегетационните хербециди.

 

Житни плевели в слънчогледа:

Балурът е многогодишен коренищен плевел. Размножава се в слънчогледовите насаждения чрез семена и коренища, които могат да се разполагат на дълбочина до 20-30 см. Пониква от април до септември. Нарязването и разкъсването на коренищата провокира възбуждането на нови спящи пъпки. Ето защо култивирането не е надежден начин за борба срещу него.

Кощрявата е едногодишен къснопролетен плевел. Той е един от най-широко разпространените плевели в нашата страна, а също и един от най-трудно контролираните. Пониква през април-май. Едно растение образува около 500 семена, които запазват кълняемост 10-15 години.

Кръвното просо е от групата на едногодишните късно пролетни плевели. Пониква през април-май. Едно растение образува няколко хиляди семена. Цялото растение е покрито с къди, бели, стърчащи власинки, които му придават бархетен цвят.

Кокошето просо (Дъръджан) е късно пролетен плевел, който пониква основно през май. Има способността да пониква в слънчогледа след всяка почвообработка в реда, както и на културите.

Кощрявата е едногодишен къснопролетен плевел. Той е един от най-широко разпространените плевели в нашата страна, а също и един от най-трудно контролираните. Пониква през април-май. Едно растение образува около 500 семена, които запазват кълняемост 10-15 години.