пчеларство в пловдив

fermer58665

26.07.2016НОМЕР НА ОБЯВАТА: 95350

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ при ПЧЕЛАРСТВОТО! «Байкал ЕМ1» осигурява за пчеларите нови възможности за подобряването на здравето на пчелите и за борбата срещу болести и вредители, което повишава качеството на продуктите, получени от пчеларството. «Байкал ЕМ1» се използва за справяне с такива проблеми като: американски и европейски гнилец, нозематоза, а също така за стимулация на пчелата-майка за увеличаване на яйцеснасянето и за повишаване на производителността на пчелите-работнички. За защитата на пчелите от паразити и болести се препоръчва да се правят профилактични обработки. Естествено, препаратите трябва да са биологични и натурални, за да се избегне пагубното въздействие на химикалите върху пчелите и пчеларските продукти. Едно от малкото ефективни средства от този род е «Байкал ЕМ1». Опитни изследвания и разходни норми за използването на «Байкал ЕМ1» в пчеларството ЕСЕН - ПРОЛЕТ: ЕСЕННА ОБРАБОТКА: • Пръскането на пчелите през есента с разтвор на препарата «Байкал ЕМ1» (2мл/л вода, 20-25 мл/кошер). ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ: • В кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарата «Байкал ЕМ1», средния брой на подмор на пчелите е 1145 бр./кошер, в същото време в контролните кошери (без обработка с ЕМ – препарат), подморът е съставил 1720 бр./кошер, т. е. с 33,4% повече. • Натрупването на акари Вароа в кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарат «Байкал ЕМ1» е било 5 – 7%, а в контролните кошерите без , останали без обработка с «Байкал ЕМ1» — 28 – 32 %. ПРОЛЕТНА ОБРАБОТКА: Пролетното подхранване на пчелите със захарен сироп с добавянето на разтвора на препарат «Байкал ЕМ1» (20 мл от препарата на 10 л сироп). Захарен сироп се прави от 2 части захар плюс 1 част вода. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ: 1. След използването на разтвор от препарата «Байкал ЕМ1» се наблюдава по-ранен и по-интензивен летеж на пчелите, което положително се отразява върху интензивноста на медосбора и на количеството му. 2. Наблюдава се увеличаване на пилото в кошерите, където е била извършена обработка с разтвор от препарат «Байкал ЕМ1», средно с 0,5 рамки/кошер. 3. В тези кошери, където е била извършена обработка с ЕМ-препарат, рамките са били чисти (без диарея при пчелите). 4. Пролетното подхранване със захарен сироп с добавяне на разтвора от препарат «Байкал ЕМ1» при норма 10 мл на 1л сироп, стимулира пчелата-майка за снасяне на яйца (за сравнение с необработени семейства — количеството яйца средно нараства с 3 рамки на един кошер). 5. Добавяне на разтвора от препарат «Байкал ЕМ1» във вода (200г/10л вода) за напояване на пчелите подобрява общото състояние на пчелите, повишава интензивността на медосбора. 6. Общото състояние на семействата в кошерите, където е била извършена обработката, е очевидно по-добро, отколкото в контролните кошери. От всичко казано по-горе можем да на правим следния извод — получените от опитите резултати безспорно свидетелстват за положително влияние на препарата «Байкал ЕМ-1» върху пчелите и за възможностите на «Байкал ЕМ1» за защитата на пчелите от вредители. НИСКА РАЗХОДНА НОРМА – или нива на концентрация при използването на ЕМ-препарат «Байкал ЕМ1» в пчеларството: ЕСЕННА ОБРАБОТКА. • Пръскането, при норма 2 мл от ЕМ-препарата в 1л вода, се прави 2 пъти преди зимуването на пчелите, при норма на разхода на разтвора 20-25 мл за eдин кошер. Да се пръска сутрин или вечер върху пчелите • ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ . 20 мл от ЕМ- препарата в 10 л захарен сироп изхранват пчелите в рамките на 7 дни. ЕМ-препаратът трябва да се добавя през ден. • Добавяне на ЕМ-препарата във водата. За напояване на пчелите се добавят 200 мл от ЕМ-препарата в 10 л вода един път на три дни. • Пролетна обработка. Пръскането се прави веднъж преди началото на летежа на пчелите. Нормите на разхода на ЕМ-препарата и технологията на прилагането му са същите, както и при есенната обработка. • Пролетно подхранване. Прави се 3-4 дни за стимулиране на пчелата-майка за снасяне на яйца. ЕМ-препаратът при норма 10 мл на 1 л сироп трябва да се дава всеки ден. • Обработка на пчелите против варатоза. Обработката се прави с ЕМ-препарат съвместно с парите на оксаловата киселина. За постигането на положителен ефект, при наличие на появяване на потомство в пчелните семейства, обработката с оксаловата киселина трябва да се прави по три пъти с интервал от 10-12 дни и след всяка обработка през 1,5-2 часа следва да се извърши третиране с препарат «Байкал ЕМ-1». В случая, когато пчелите нямат пило, обработката трябва да се прави един път. Пчелните семейства препоръчваме да се обработват сутрин (преди началото на летеж на пчелите) и вечер. След обработката им входните отвори следва да бъдат закрити за 10-15 минути. В стъкления изпарител през фуния се изсипват 2,5 г от оксаловата киселина. Тази доза е необходима за едно пчелосемейство, което заема 10 стандартни рамки. След това върху изходната тръба се слага гумена тръбичка, свободния край на която е съединен с въздушен резервоар и се затваря с кранче. След това късия край на изпарителя се вкарва в долния входен отвор на кошера на 5-7 см. Изпарителят се подогрява първо на слаб, а после на по-силен огън. Когато киселината се разтопи и започне да ври, се пуска равномерен поток от въздух от въздушния резервоар с помощта на гумена круша. За тази цел може също да се използва микрокомпресор от аквариум. След 2-3 минути киселината изцяло ще се изпари, и процесът на обработка е завършен. Начин за работа с препарат «Байкал ЕМ1»: 1-ви начин. Всяка една рамка следва да се обработи с помощта на пръскачка, напълнена с разтвор от ЕМ- препарата, който се приготвя от 10 мл препарат в 1 л вода. Трябва да се обработят рамките и от двете страни, като се пръска върху пчелите, така, че те да се покрият равномерно, като с роса. Ефективността на такава обработка (оксалова киселина + «Байкал ЕМ-1») е 100%. 2-ри начин. Този начин се различава от първия с това, че не е нужно да се вадят рамките от кошерите. Разтворът (който се подготовя по същия начин, както при 1-вия), се нанася не с пръскачка, а със спринцовка. За тази цел във всеки кошер се вкарват 20 мл от разтвора на ЕМ- препарата равномерно по цялото междурамково пространство. Обработката се извършва сутрин или вечер, когато пчелите се намират в кошера. Ефективността от такова третиране е 96%. Този начин на обработка се препоръчва при невисока степен на натрупване на акари. Влияние на ЕМ-препарата върху качеството и количеството на меда Добив на мед от рамка. Пчеларството отдавна се смята за интересно, полезно и доходно дело, а днес то има важно значение и за бюджета на много семейства, като способства повишаването на доходите и икономическата им стабилност. Медът, вкусен и здравословен продукт на пчеларството, е обичан от всички. Но какво количество най-често успяват да съберат от този мед нашите пчелари-любители? 15-20 кг от кошер – вече се смята за добър резултат. Какво ще кажете за увеличване на този резултат 5 пъти? Повечето от пчеларите ще отговорят, че такова увеличаване на добива на мед е невъзможно. И това е истина, ако действаме по познатия шаблон. Но при нетрадиционен подход към въпроса всичко може да се промени. В Харковската държавна зооветеринарна академия (Украйна) през 2005 година са били направени опити за установяване на ефективността на препарата Байкал ЕМ1 в пчеларството. За целта по разработена методика на пчелите в есенното им подхранване е добавян ЕМ-препарат — 20 мл в 10 литра сироп; в пролетното подхранване — 10 мл в1 литър сироп (нормата на разхода съставя 500мл сироп на нощ за всеки кошер). В контролните кошери, препаратът «Байкал ЕМ1» не е добавян. Общо в експеримента са били задействани 20 многокорпусни кошера — 10 контролни и 10 експериментални. 1. Предварителните резултати са показали следното. При пролетната ревизия е било установено, че в експерименталните пчелни семейства количеството на пилото се е увеличило средно с 25%. 2. В контролните кошери, където пчелите са били подхранвани само със захарен сироп, развитието на насекомите е било по-слабо, някои семейства избщо са отказвали да поемат сироп, и той е вкисвал. Освен това, експериментът през пролетния период е показал, че пчелите по-рано излитат от кошера си през сутрешните часове, което също е допринесло за увеличаването на количеството на меда и прашеца. 3. През летният период препаратът е действал върху майката-пчела като стимулатор за снасяне на яйца към основното медодаване (от юни до 15 август) в експерименталните кошери количеството пчели е нараствало до 60 — 80 хиляди (в някои даже до 100 хил.). Това е водило до събиране на по-голямо количество мед, а също така до увеличаване на броя на пчелосемействата. В контролните кошери през същия период са се намирали 40 — 50 хиляди пчели (максимум до 60 хил.). Пчелите, които са получавали препарат «Байкал ЕМ1», активно са се развивали, забелязано е повишаване на тяхната устойчивост към инфекциозни заболявания. Медът в рамките на експеримента е бил от акация, билки, комунига, полски култури. Видовете мед се отличават по своите органолептически показатели и характеристики. Като цяло, събраният мед от експерименталните кошери е 65 кг от едно пчелосемейство и 44,7 кг от контролните – УВЕЛИЧАВАНЕ с 45 % Била е направена сравнителна характеристика между експерименталния и контролния мед по витаминен състав, влажност и основни ензими, които се явяват биологични катализатори. В меда има голямо количество различни ензими, произвеждани от слюнчените жлези на пчелите-работнички и преминаващи от там в нектар. Ензимите насочват и регулират обмяната на вещества в организма. Те играят важна роля и в процеса на трансформация на нектара в мед. Малкото съдържание или липсата на ензими служи като индикатор за фалшифициран, прегрят или неправилно съхраняван мед. Основните ензими, които се съдържат в меда, са глюкооксидаза, инвертаза и диастаза. Глюкооксидазата спомага разпада на глюкоза с образуване на водороден пероксид и глюконова киселина, като страничен продукт. Водородния пероксид, който е в нестабилно съединение, бързо се разрушава, но през първите дни на преработката на нектара в мед защищава продукта от повечето бактерии, плесени, дрожди и други микроби. От таблица №1 е видно, че «Байкал ЕМ1», е оказал положително действие върху увеличаването на съдържанието в меда на следните витамини: С, В1, В12, PP. Също така значително се увеличи количеството на глюкооксидаза и диастаза (ензимна активност), което е едно от основните показатели за качеството на меда. Таблица 1. Сравнителни характеристики на меда по неговия състав Витамини Контрол (мкг/г) Експеримент (мкг/г) С 30-50 120-260 B1 2,1-9,1 3,0-10,2 B2 40-145 30,1-151 B6 227-430 450,2-455 PP 57-80 1,57-54,0 Диастаза 5,4-7,0 7,0-18,9 Влажност 18-20% 15,7-20% Глюкооксидаза, мг (Н2О2) 0,033-0,0491 мг 0,061-0,162 мг Препаратът «Байкал ЕМ1» е оказал влияние и върху качеството на меда, който е оставян за хранене на пчелите в зимния период. Медът, който е бил събран късно през лятото и рано през есента, по правило, е с ниско качество, бързо образува захарни кристали, затова пчелите не могат да го употребяват и колонията загива. За да се предотврати това явление ние сме сме направили смес от меда с водата (30%). В получения сироп сме добавили «Байкал ЕМ1», — 25 мл от препарата в 10 л вода. С този сироп сме захранвали пчелите. Комплексът бактерии, които са се съдържат в препарата е предотвратил захаросването на меда, което положително се е отразило върху успешното зимуване на пчелите и е спомогнало по-нататъшно увеличаване на потомство през зимно-пролетния период. В експерименталните кошери за сезон практически не са наблюдавани никакви заболявания на пчелите. Същовременно в контролните кошери / без употреба на «Байкал ЕМ1»/ , е отбелязано натрупване на акари и гнилец. Така, обобщавайки резултатите от експеримента, може да се каже следното: Добавянето на препарата в есеннната и пролетната храна на пчелите позволява да се увеличи потомството приблизително с 25%. Наблюдава се устойчивост на пчелите към инфекциозни заболявания и по-ранен летеж на пчелите. Увеличава се количеството и се подобрява качеството на меда. Есенното подхранване на пчелите със сироп, приготовен от нискокачествен мед с добавен към него на препарат «Байкал ЕМ1», предотвратява кристализацията на меда, което положително се отразява върху зимуването на пчелните колонии. Кратка справка: Диастаза- Ензимна активност — показателят, характеризиращ активността на ензима диастаза, който катализира разграждането на нишестето, и е равен на количеството милилитри в 1% — ния разтвор на нишесте, което се разгражда за 1 час от споменатия ензим, който се съдържи в 1 грам мед. Единица за измерване — Готе. Влажността на меда – става дума за процентното съдържание на вода в меда, един от основните показатели за качеството на меда. В заключение, смело може да заявим, че освен многоцелевия микробиологичен препарат Байкал ЕМ1 до днешна дата няма по-ефективен, екологически и икономически по-изгоден препарат, способен бързо да помогне на пчеларите при решаване на множество тактически и стратегически проблеми на пчеларството — както свързани с отслабването на здравословния статут на пчелите и медодаването на отделно взето пчелно семейство, така и с общи, свързани със стремително съкращаване на популациите на пчелите на нашата планета. Проведени опити, реални резултати , разходни норми , приложение и интересна информация ще получите на нашия сайт и електронен магазин :www.baikal.bg или на тел. 0888730087, 0878260718 – инж. Янакиев Качеството на продукта се гарантира единствено от Официалния дистрибутор: Провижън ООД - www.baikal.bg Доставка за цялата страна чрез куриерска фирма ЕКОНТ

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

продавам кошери

prodavam otvodki ip4elen med na tenekii sena4 lv na kg

Шумен ПРЕДИ 9 часа

Продавам пчелни семейства

Продавам пчелни семейства рутови на 7 и на 10 рамки . Намират се в село до Пловдив. ☎️ За повече и...

Пловдив 30.05.2020
Продавам пчелни семейства - Агро Борса

Продавам силни добре развити пчелни отводки на 3 и 4 рамки ДБ,с млади майки от сезон 2020г.

Продавам силни добре развити пчелни отводки на 3 и 4 рамки ДБ, с млади майки от сезон 2020г. Отводки...

Враца 27.05.2020

етикети за пчелен мед

Красиви пълноцветни етикети на самозалепващо се фоилио – 150 броя – 10,60 лева – бандероли (акациев,...

София град 26.05.2020
етикети за пчелен мед - Агро Борса

Продавам уникален пчелен мед

Продавам уникален пчелен мед от Странджа, уникален мирис и вкус, био. Събиран от билки от полето. Це...

Ямбол 25.05.2020
Продавам уникален пчелен мед - Агро Борса

Продавам 10 броя работещи пчелни семейства -напълно оборудвани, отлично състояние

Продавам 10 броя пчелни семейства в многокорпусни кошери-ДБ. Пчелните семейства са силни и са подгот...

Варна 25.05.2020